Back Need help

Navigeren door de Covid-19 crisis: Webinar Series Restructuring

deel 3 Bouwen – langetermijn balansherstel
 Navigeren door de Covid-19 crisis: Webinar Series Restructuring

Opleidingspunten: 0  

De Covid-19 pandemie heeft een ongekende impact op ondernemingen. Vrijwel alle bedrijven worden direct hard geraakt en gedwongen tot snelle maatregelen, terwijl ze voor wat betreft de langetermijneffecten veelal in het duister tasten. Dit maakt besluitvorming lastig en risicovol.

In deze webinar-serie navigeren wij in 4 afleveringen door deze unieke crisis vanuit het perspectief van de bestuurder en interne toezichthouder van een onderneming. Wat moet, wat mag, wat kan?  

In deze aflevering hebben we het over mogelijkheden voor balansherstel, zoals debt equity swap, distressed M&A en financiële herstructureringstools.  

Sprekers: Sigrid Jansen, Richard de Haan, Katinka Middelkoop en Rens Bondrager

Wednesday

10

June 2020

This webinar has already occurred. If you have registered for this webinar, you can log in to watch the webinar on-demand.