Back Need help

Uitspraak Gemist - IP, technologie en data

We bespreken de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van IP, technologie en data; zo staan we o.a. stil bij de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Schrems II op de internationale doorgifte van persoonsgegevens. Verder behandelen we de rechtspraak waarin rechten van de betrokkene aan de orde kwamen en de toegekende schadevergoedingen, en massaclaims onder de Algemene verordening gegevensbescherming. We praten u ook bij over ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van Intellectuele Eigendom.

Sprekers: Frits Gerritzen en Nicole Wolters Ruckert

Wednesday

31

March 2021

This webinar has already occurred. If you have registered for this webinar, you can log in to watch the webinar on-demand.