Terug Hulp nodig

Verslavingspsychiatrie binnen de huisartsenpraktijk

Verslavingspsychiatrie binnen de huisartsenpraktijk
Dit webinar is een samenwerking van Antes met St Koel en kent als onderwerp ‘Verslavingspsychiatrie in de huisartsenpraktijk’. Met de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz vertegenwoordigt Antes het brede spectrum van specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. Van lichte psychische klachten tot ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingspsychiatrie. Antes gaat uit van een herstelgerichte benadering. Wij helpen mensen weer grip op hun leven te krijgen. Wij behandelen zo licht als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk.

Stichting KOEL
Stichting KOEL staat voor Kwaliteit en Ondersteuning Eerstelijnszorg. KOEL biedt, vanuit hun kwaliteitsafdeling (na)scholing aan eerstelijnszorgverleners. Vanuit hun ondersteuningsafdeling stimuleren zij integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg, door middel van mono/multidisciplinaire ondersteuning en innovatieve projecten in de eerste lijn.

Verslavingspsychiatrie in de huisartsenpraktijk
In het webinar staan we stil bij de mogelijkheden om verslavingsexpertise in te zetten in de huisartsenpraktijk. Hoe kunnen (potentiële) verslavingsproblemen herkend worden? Hoe kun je het gesprek hierover aangaan? En welke begeleidingsmogelijkheden zijn er vervolgens binnen de praktijk? Naast deze vragen wordt in het webinar aandacht besteed aan de kennis en ervaring die door partijen is opgedaan met de inzet van praktijkondersteuners verslaving in de huisartsenpraktijk, middels een project dat  KOEL en Antes samen in de eerste lijn hebben gedraaid.  

Praktische informatie

Datum: 10 september 2015
Tijd: van 12.30 tot 13.00 uur (uitloop tot 13.15 uur)
Kosten: deelname aan het webinar is gratis
Locatie: u kunt het webinar volgen vanuit uw eigen praktijk

donderdag

10

september 2015

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.