Terug Hulp nodig
108 keer bekeken

Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak

Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak

Onderwijsinstellingen kunnen er niet omheen: het onderwijs moet flexibeler. Linksom of rechtsom, studenten willen meer op maat bediend worden. Want geen student is hetzelfde. Denk aan sociaal-culturele verschillen, andere leerstrategieën, werkplekervaring of eerder gevolgd onderwijs. Daar willen we meer recht aan doen. We gaan over naar leertrajecten op maat. Natuurlijk is dit geen 'overnight' operatie die je zo even doorvoert. Een uitgekiende route met een pragmatische aanpak past beter. Op dinsdag 8 november 2016 maken wij u  in dit webinar wegwijs in hoe je de flexibiliteit in het (beroeps)onderwijs kunt vergroten.

Voor een onderwijsinstelling betekent flexibilisering dat er binnen het onderwijs meer keuzemogelijkheden komen. Denk aan het inspelen op verschillen binnen de groep door een aanpassing van de didactiek. Dit heeft weliswaar direct effect op de student, maar is tegelijkertijd erg docentafhankelijk en levert beperkt maatwerk qua tempo en volgorde van het programma. Ook het werken met vrijstellingen is mooi, maar als je de vrijgekomen tijd niet voor andere leeractiviteiten kunt gebruiken, levert het alsnog geen meerwaarde op.

Vraag

De hamvraag is dan ook: hoe kun je flexibiliteit creëren waarbij je zoveel mogelijk recht doet aan verschillende groepen studenten en tegelijkertijd rekening houdt met de werkdruk in het team, de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs?

Inhoud

In dit webinar gaan we dieper in op deze vraag. Hoe kom je van ambitie naar realiteit? Waar te beginnen? Wat zijn problemen en risico’s in de praktijk? Waar wil je als school/team/docent eigenlijk naar toe? Hoe organiseer je dat? En hoe zit het dan met de begeleiding van studenten? Zelf het wiel uitvinden is niet nodig. Sandra Beugel en Sara van Kesteren van CINOP Advies laten de kijkers zien welke routes er voor onderwijsinstellingen open staan om opleidingen flexibel(er) in te richten en zo van  het korset van een one-size-fits-all-programma los te komen. Ook reiken zij handvatten, tips en tricks aan. Zoals de Flex-scan, die laat zien wat de huidige en gewenste situatie is in het flexibiliseren van onderwijs. Daarnaast gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden in op strategieën om de flexibiliteit te vergroten, rekening houdend met belangen van zowel organisatie, team als student. Zo blijft het niet bij mooie plannen alleen maar is het ook uitvoerbaar.

Onderwerpen

Meerwaarde van flexibilisering Hoe pak je flexibilisering aan? Wat kan het opleveren?

Voor wie

Onderwijsprofessionals die meer willen weten of momenteel werken aan flexibilisering van opleidingen en (beroeps)onderwijs.Van docent tot manager, van stafmedewerker tot beleidsmedewerker. Focus: hbo en mbo.

Wanneer Dinsdag 8 November 2016, 16.00-16.45 uur

Hoe werkt het?

Heel simpel. U kijkt op een PC of tablet live mee vanaf uw eigen (werk)plek. Vooraf en tijdens het webinar kunt u vragen stellen aan de sprekers. U hoeft zich alleen te registeren via de aanmeldlink (boven). Na het aanmaken van een account ontvangt u een link waarmee u de uitzending kan bekijken. Deelname is gratis.

Stel uw vraag

Graag willen wij dit webinar flexibel en op maat verzorgen. Daarom kunnen kijkers bij aanmelding hun vragen, knelpunten of wensen doorgeven. Wij passen daar vervolgens het programma op aan. Hoe eerder u zich aanmeldt hoe makkelijker dat voor ons wordt.

dinsdag

8

november 2016

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.