Terug Hulp nodig

Actualiteiten Financiering Zekerheden en Insolventie - Fiscale aspecten van insolventies, november 2019

Actualiteiten Financiering Zekerheden en Insolventie - Fiscale aspecten van insolventies, november 2019

Zonder fiscale (basis)kennis kunt u geen faillissement afwikkelen

In dit webinar wordt ingegaan op de fiscale aandachtspunten die een rol spelen bij een insolvente onderneming. Aan de vooravond van een dreigende insolventie is het van belang dat jegens de fiscus wordt voldaan aan enkele meldingsverplichtingen. Denk aan een melding betalingsonmacht om te voorkomen dat er sprake is van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid. De fiscus kan verder, via de Ontvanger, het bodemrecht uitoefenen en er dient rekening te worden gehouden met het bodemvoorrecht, dat tijdens faillissement door de curator moet worden afgewikkeld. Indien de ondernemer probeert een crediteurenakkoord aan te bieden, speelt de fiscus eveneens een belangrijke rol. Enerzijds omdat er speciaal kwijtscheldingsbeleid geldt voor de fiscus. Anderzijds omdat het akkoord (in de toekomst mede via de WHOA) fiscaal gezien leidt tot winst bij de ondernemer, die onder omstandigheden kan zijn vrijgesteld. Als in een insolventiesituatie activa worden verkocht dan geldt een speciaal regime voor de omzetbelasting (de verleggingsregeling) die op een juiste manier moet worden toegepast. Bij de afwikkeling van een faillissement spelen eveneens btw-kwesties. Veel vennootschappen maken onderdeel uit van een fiscale eenheid. Dat kan vervelende consequenties hebben als een onderdeel van die eenheid in een insolventie terecht komt. Verder speelt de fiscaliteit een rol bij de afwikkeling van garanties, borgstellingen (door de DGA) en paraplukredieten. Deze aspecten zullen op een op de praktijk gerichte wijze in het webinar aan de orde komen.

Docent
Mr. dr. A.J. Tekstra, advocaat Blauw Tekstra Uding

Punten: 1 PO-punt NOvA 

Prijs: 100 euro (btw-vrij) 

LET OP: zodra u op de rode knop ‘bekijk dit webinar’ klikt, schrijft u zich in en zult u voor het webinar een factuur ontvangen (tenzij u deelnemer bent aan het Altijd scherp abonnement, of het webinar binnen uw webinarbundel valt).

donderdag

21

november 2019

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.