Terug Hulp nodig

Nieuwe regels voor consumentenkoop en digitale inhoud

Nieuwe regels voor consumentenkoop en digitale inhoud

Zorg dat u goed bent voorbereid op de nieuwe wetgeving voor consumentenkoop

Er komt nieuwe wetgeving op het gebied van consumentenkoop. Onlangs is het wetsvoorstel voor de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel regelt de implementatie van twee Europese richtlijnen. Wat betekent deze Implementatiewet voor de dagelijkse praktijk van juristen die zich bezighouden met koop, algemeen contractenrecht en ICT-recht?

Dit webinar geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van consumentenkoop. De docent gaat in op inhoudelijke aspecten van de Implementatiewet zoals het toepassingsgebied van de nieuwe regels, de conformiteitsregels en remedies. Ook gaat hij in op de misverstanden die bestaan over het toepassingsgebied. Zo zouden de nieuwe regels een kader geven voor ‘betalen met data’, maar dat is onjuist.

Naast de inhoudelijke aspecten besteedt de docent ook aandacht aan de Europese achtergrond van de richtlijnen en de Nederlandse keuzes bij de implementatie.

Volg het webinar live op 27 mei 2021 van 13:00 uur tot 15:00 uur, of kies na 27 mei 2021 zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na afloop van het webinar bent u goed voorbereid op de aanstaande wetswijziging. U heeft een goed begrip van de inhoud en achtergrond van deze wetswijziging.

Thema's die onder meer aan bod komen:
- Het toepassingsgebied van de nieuwe regels
- Conformiteitsregels
- Remedies
- Achtergrond van de twee Europese richtlijnen:
- Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG.
- Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten.

Docent: Mr. dr. Pieter Wolters, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit
Punten: 2 PO-punten
Prijs: € 137,50

LET OP: Zodra u op de rode knop ‘Aanmelden voor dit webinar’ of ‘Bekijk dit webinar’ klikt, schrijft u zich in en zult u voor het webinar een factuur ontvangen (tenzij u deelnemer bent aan het Altijd scherp abonnement, of het webinar binnen uw webinarbundel valt).

donderdag

27

mei 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.