Terug Hulp nodig

Actualiteiten UBO-registers - juni 2023

Actualiteiten UBO-registers - juni 2023

Raadplegen en terugmelden bij het UBO-register voor rechtspersonen en bij het UBO-register voor trusts

Welke verplichtingen brengt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met zich mee ten aanzien van registratie in de UBO-registers en gebruik van beide UBO-registers? Hoe moet u cliëntenonderzoek uitvoeren en wie is Ultimate Beneficial Owner? In dit webinar krijgt u antwoord op deze vragen. Aan de hand van veel voorkomende casusposities brengt de docent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De docent gaat daarbij in op het UBO register voor rechtspersonen en ondernemingen en op het UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR).  

Na afloop bent u op de hoogte van de inrichting en werking van beide UBO-registers en welke verplichtingen u en uw client hebben op deze UBO registers up-to-date te houden.

Thema's die onder meer aan bod komen:
- Wie is UBO?
- Hoe stel ik een UBO vast?
- In hoeverre mag ik afgaan op de juistheid van het UBO-register?
- Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van het UBO-register?
- Vervangt het UBO-register mijn cliëntenonderzoek?
- Wanneer moet ik terugmelden?
- Hoe moet ik terugmelden? 
- Mag en/of moet ik mijn cliënt informeren over een terugmelding?

Docent: Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht in relatie tot fraudebestrijding, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Punten: 2 PO-punten NOvA

Prijs: € 140,- (btw-vrij)

Let op: Zodra u op de rode knop ‘Aanmelden voor dit webinar’ of ‘Bekijk dit webinar’ klikt, schrijft u zich in en zult u voor het webinar een factuur ontvangen. Tenzij u deelnemer van het Altijd scherp-abonnement bent, of een CPO Webinarbundel heeft.

 

donderdag

29

juni 2023