Terug Hulp nodig

Webinar Bedrijfsgeheimen

Webinar Bedrijfsgeheimen

Hoe bescherm je bedrijfsgeheimen in de praktijk?

Op 23 oktober 2018 is in Nederland de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Iedere octrooigemachtigde en IE jurist dient in staat te zijn haar/zijn cli├źnten te adviseren over hoe zij bedrijfsgeheimen adequaat kunnen beschermen. Bedrijfsgeheimen vertegenwoordigen vaak veel waarde voor een bedrijf en conflicten over het ontvreemden ervan zijn legio. Veel disputen komen voort uit na├»viteit of ondeskundigheid binnen een bedrijf bij het omgaan met bedrijfsgeheimen. Bij dit type conflicten lopen de emoties vaak hoog op, waardoor het schikken ervan vaak niet eenvoudig is.
Ook hier geldt dus: voorkomen is beter dan genezen.   

In dit webinar komen zaken aan de orde als:

- Wat zijn eigenlijk bedrijfsgeheimen?

- Wat moet men doen om bedrijfsgeheimen adequaat te beschermen? 

- Hoe communiceer je als bedrijf met de buitenwereld om te voorkomen dat je in de problemen komt?        

- Wat moet men doen als informatie aangeboden wordt waarvan je weet of behoort te weten dat die onrechtmatig verkregen is?       

- Welke mogelijkheden biedt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.  

Docent: Drs. P.C. Schalkwijk, senior adviseur Schalkwijk Consultancy te Utrecht, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel Nederland en voorzitter van de Raad van Advies van Nouryon Nederland. 

PE-punten: 2

maandag

14

december 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.