Terug Hulp nodig
74 keer bekeken

Broosz | Transformeren? Anders organiseren, anders besturen, volhouden vanuit visie!

Een gesprek met drie gedreven bestuurders: Ruth Maas, Fieke van Deutekom en René Peters
Broosz | Transformeren? Anders organiseren, anders besturen, volhouden vanuit visie!

Nu de transformatie van zorg en overheid veel complexer en weerbarstiger blijkt, zien we steeds scherper: het doorzetten van de vernieuwing van het denken en handelen hangt voor een groot deel af van bestuurders en politici die het aandurven tegen de stroom in te blijven roeien. En die de moed hebben om vanzelfsprekendheden los te laten en de risico’s en verantwoordelijkheden nemen die daarbij horen.


Drie ervaren bestuurders aan het woord

Jan Smit van Broosz gaat in gesprek met drie bestuurders die de Rijnlandse principes al enige jaren impliciet of expliciet als uitgangspunt nemen voor hun handelen in zorg en politiek. En die daarmee het verschil aan het maken zijn.

Ruth Maas, bestuurder van Zorgcentra de Betuwe is uitgeroepen tot Rijnlander van het jaar 2019. Zij maakte de overstap van een hiërarchische structuur naar de Rijnlandse manier van denken en werken waarbij professionals volop de ruimte krijgen. Fieke van Deutekom, bestuurder van zorgorganisatie Kalorama is ook volop actief met deze transformatie. Ze werd geraakt door de beknelling waarin ze zorgprofessionals aantrof bij haar aantreden en koos ook voor het Rijnlandse gedachtengoed. De kern voor haar: “normaal gaan doen!” Beide bestuurders hopen anderen vanaf welke plek dan ook te inspireren eenzelfde zoektocht aan te gaan.

René Peters is politicus en sinds 2017 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daarvoor was hij leraar, bestuurder en wethouder in Oss. Peters is woordvoerder op de volgende terreinen: armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, jeugdreclassering en kinderbescherming. “Aan goede bedoelingen geen gebrek in Den Haag”, vindt Peters. “Helaas leidt dit nog (te) vaak tot maatregelen die op papier logisch zijn, maar in de praktijk vaak slecht uitpakken. Omdat ze niet aansluiten bij de werkelijkheid, bij de wereld van de burgers met hun dagelijkse bezigheden, beslommeringen en zorgen”. De missie van Peters is om die echte werkelijkheid naar Den Haag te brengen. Hoe staat het daar mee?

Wat drijft deze bijzondere doorzetters? Aan welke principes houden ze zich vast? Hoe kijken ze naar hun verschuivende rol als bestuurder? Wat zien ze als de grootste uitdagingen op dit moment om de kanteling door te zetten? Wat is hun advies aan pioniers binnen zorg en overheid die merken dat de transformatie veel taaier blijkt te zijn dan we dachten? Over deze vragen en andere vragen, die u live tijdens het webinar zelf kunt stellen, gaan de gasten zich buigen.


Jan Smit
van Broosz heeft vaak de rol van organisatieadviseur, moderator en facilitator van leerprocessen rondom Nieuw (Rijnlands) Organiseren, Anders Verantwoorden en Large Group Interventions. Hij is mede-initiatiefnemer van de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren. Een leernetwerk van pioniers uit verschillende sectoren die met veranderprocessen bezig zijn. In het kader van dit initiatief wordt het webinar georganiseerd met als doel theorie en praktijkkennis rondom veranderprocessen verder te verdiepen.

maandag

20

januari 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.