Terug Hulp nodig
291 keer bekeken

Arbo Unie | Symposium ‘Werk maken van functioneren’

We weten dat gezondheidsklachten het functioneren van medewerkers beïnvloeden. Maar welke impact heeft het precies en hoe meet je dat ? In de wetenschappelijke literatuur wordt werkfunctioneren gezien als een gezondheids-gerelateerde maat voor productiviteit. We zien  in de praktijk dat op dit gebied nog weinig wordt onderzocht, terwijl het bruikbare inzichten kan opleveren voor werkgevers. Tijdens dit symposium neemt een aantal boeiende sprekers je mee in wat werkfunctioneren is en hoe je dit kunt meten. Ook laten ze je zien hoe je werkfunctioneren kunt inzetten voor jouw organisatie en welke kansen je hiermee kunt benutten.

 

Het programma

Onder de enthousiasmerende leiding van Camiel Notermans gaan we in gesprek met: 

13:00 – 13:05 uur Corné Roelen (Arbo Unie) Inleiding werkfunctioneren

13:05 – 13:25 uur Femke Abma (UMCG) Wat is werkfunctioneren en hoe wordt het gemeten?

Femke Abma is senior onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen en bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG).

Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen en valideren van methoden om arbeidsvermogen en duurzame arbeidsparticipatie in kaart te brengen. Zij is eerder betrokken geweest bij de ontwikkeling en validering van instrumenten voor professionals om duurzame inzetbaarheid te meten gebruikmakend van de capabilities benadering, om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen, om arbeidsvermogen in kaart te brengen, en om werkfunctioneren te meten

13:30 – 13:50 uur Iris Arends (UMCG) Werkfunctioneren in relatie tot psychische gezondheid en re-integratie

Met als opleidingsachtergrond Arbeids- en Organisatiepsychologie en ruim 12 jaar ervaring als onderzoeker op het gebied van arbeid en psychische gezondheid, heeft Iris Arends veel kennis opgebouwd rondom het realiseren van een psychisch gezond en duurzaam werkleven.

Zij richt zich op het belang van het kunnen realiseren van waardevol werk en het incorporeren van een levensloopperspectief voor een psychisch gezond werkleven. Zij gaat in op haar onderzoek naar het werkfunctioneren van werknemers die verzuimd hebben wegens psychische problemen en hoe dit werkfunctioneren samenhangt met het psychische herstel en de re-integratie in werk.

14:00 – 14:20 uur Herbert Rijken (VU) Werkfunctioneren en productiviteit in de praktijk

Herbert Rijken is hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en bedrijfskunde aan de Universiteit Nyenrode. Hij is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in het vakgebied experimentele vaste stof fysica.  

Herbert Rijken gaat in op de bedrijfseconomische beoordeling van werkfunctioneren, die vooral gericht is op productiviteit als bijdrage aan winstgevendheid. De profit component in het bekende “people planet profit” lijkt hiermee wat te verschuiven. Wordt profit vervangen door prosperity? En hoe zwaar gaat de ESG (environmental, social and governance) meewegen bij investeerders? Momenteel is deze zoektocht volop gaande. Is het een hype of staan we zo weer met de voeten op de grond als de winst onder druk komt te staan? Is de aandacht voor ESG blijvend en gaan we naar een nieuw evenwicht en zal ook de beoordeling van werkfunctioneren blijvend gaan veranderen.

14:30 – 14:50 uur Paul Smilde (Paradiseshaper) Werkfunctioneren en productiviteit in de praktijk

Paul Smilde behaalde masterdiploma’s in bedrijfseconomie en rechten en is Register Controller. Hij studeerde aan Nyenrode en Maastricht University met uitwisselingen naar de universiteiten van Oregon (VS) en Madrid.

Zijn Paradise Shaper Academy begeleidt leidinggevenden en hun teams in hun ontwikkeling en groei. Met als doel te transformeren van bestaande en op angst gebaseerde systemen tot sprankelende teams die werken op basis van vertrouwen. Dit resulteert niet alleen in een nieuwe cultuur maar leidt ook tot een indrukwekkende verbetering van de resultaten en het werkfunctioneren.

14:50 – 15:00 uur   Afsluiting Symposium werk maken van functioneren

Willem van Rhenen is als Chief Health Officer lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie en hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Werkfunctioneren is naar zijn mening een belangrijk element dat bepalend is voor productiviteit en vormt dan ook een onderdeel van betekenis in zijn onderzoek.

 

Inschrijven symposium 

Geef je op via de aanmeldknop op deze pagina.

Dinsdag 14 december 2021

Aanvang 13:00 uur tot 15.00 uur

Graag tot 14 december! 

Na afloop komt de uitzending ook on-demand beschikbaar. Mocht je niet live kunnen participeren, meld je dan wel graag aan. Je ontvangt dan van ons de terugkijklink, die je ook met andere geïnteresseerden kunt delen.   

dinsdag

14

december 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.