Terug Hulp nodig

Met het oog op 2013

Met het oog op 2013

Technisch analist Royce Tostrams en Jim Tehupuring van RBS geven tijdens het seminar ’Met het oog op 2013’  hun  visie op de AEX in het nieuwe jaar. Ook komt aan de orde hoe u het beste kunt inspelen op de marktverwachting en welke aandelen dan aantrekkelijk zijn. Daarnaast bespreken Royce en Jim uitgebreid wat volgend jaar verwacht mag worden van de verschillende  vermogens categorieën. Uiteraard benoemen de heren ook de meest kansrijke aandelen voor 2013 en bespreken een aantal direct toepasbare strategieen.     

woensdag

12

december 2012

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.

Dhr. Jim Tehupuring en dhr. Royce Tostrams bespreken in dit online seminar de economie op wereldwijde basis. Ook betrekken zij de seminar kijkers hierin met webinar vragen. Dhr. Tostrams meent dat een zeker optimisme voor 2013 op zijn plaats is. Dhr. Tehupuring deelt in bescheiden mate dit optimisme. De eerste webinar vraag betreft de stand van de AEX op 31 december. Dhr.Tostrams  voorziet een vrij gunstige start van de AEX in 2013. Bi het eerste seminar thema, de beursblik wereldwijd blijkt uit de grafiek dat de Nederlandse rente nog in een dalende lijn zit. Dhr. Tostrams denkt dat de dalende lijn doorzet in de komende maanden waarbij de obligaties en de aandelenmarkt in een stijgende lijn zitten. Ook het vastgoed behoort in de lange termijn visie tot de sterke assets. Hij meent dat de beleggingen in staatsleningen momenteel goed omgezet kunnen worden in aandelen of vastgoed. Tevens meent hij, met licht voorbehoud, dat volgend jaar de revival van de euro gaat komen ten opzichte van de dollar. Bij Wallstreet  is er een opwaartse trend. Dit blijft een belangrijke indicatie voor Nederlandse markt. Per saldo is de Japanse markt voor 2013 niet interessant, concludeert dhr. Tostrams. Hij voegt toe dat de Duitse markt niet meer op rood staat en een aantal interessante mogelijkheden voor beleggingen biedt. In een webinar grafiek blijkt dat de kijkers voornamelijk in Nederland beleggen. Dhr. Tostrams had verwacht dat er iets meer in Amerika belegd zou zijn. Bij de Key Events, waaronder verkiezingen in Japan, Italië en Duitsland, merkt dhr. Tostrams op dat de economie momenteel financieel ondersteund wordt om die extra ondersteuning in later stadium terug te verdienen. Hij vindt dit geen slechte gedachte. Bij het volgende seminar onderwerp, Asset classes, merkt dhr. Tehupuring op dat er 2 % economische groei is in Amerika terwijl er nog krimp is in Europa. Die krimp heeft echter zijn dieptepunt gehad en dan is het volgens dhr. Tehupuring een goed moment op van obligaties over te stappen naar aandelen. Na de webinar pauze komen de seminar kijkers vragen. Dhr. Tostrams meent als antwoord op de vraag of er een crash komt dat dit in 2013 niet het geval is maar in een bullmarkt kan er af en toe een val komen van circa 12 %. Hier moet je altijd rekening mee houden. Hij meent verder dat de beurs een voorschot neemt op de markt en dat dit zes tot acht maanden later bevestigd moet worden. Bij een volgende webinar vraag gaan we terug naar de basis. Het is nog altijd zo dat economische groei door meer consumeren ontstaat. Dhr. Tostrams merkt op dat het Nederlandse beleid op consuminderen neerkomt – ongunstig in principe voor de economische groei. Het volgende webcast onderwerp is Tips 2013: Visie & Strategiën.