Terug Hulp nodig
32 keer bekeken

Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen

Team dutch digital delta Event

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Incidenten op dit vlak doen zich, alle inzet ten spijt, geregeld voor. Technologische ontwikkelingen van vitale infrastructuren kennen soms nog beperkte cybersecurity by design, wat onze samenleving kwetsbaar maakt. Organisaties en overheden moeten daarom inzetten op preventie, detectie en response op deze incidenten, opdat Nederland voldoende weerbaar is voor cybersecurity risico's. Dit vereist een structurele aanpak.

Om die reden hebben Topsectoren Energie; Water & Maritiem; Life Science & Health, dcypher, ACCSS, HSD en Topsector HTSM de krachten gebundeld in de organisatie van dit event rondom cybersecurity.

 

Dit event richt op:

-        Bedrijven en instanties actief in de energie-, water- en zorgsector

-        Bedrijven die ICT-oplossingen aanreiken voor deze sectoren (system integrators)

-        Informatica onderzoekers (verbonden aan universiteiten, HBO's & MBO's) betrokken bij cybersecurity vraagstukken en/of een van de genoemde sectoren

-        Toegepaste onderzoeksinstellingen

-        Landelijke (betrokken departementen op de thema's), provinciale en regionale overheidsinstantie/uitvoeringsorganisaties.

 

Door deze partijen samen te brengen op ons event kunnen vraagstukken geformuleerd worden om tot gezamenlijke programmering en pre-proposals te komen waarmee de uitdagingen op gebied van cybersecurity aangegaan kunnen worden. De reacties en conclusies volgend op de plenaire & workshopsessies zullen gedurende de plenaire sluit voorgelegd worden aan Eddy Boot, directeur dcypher – platform voor cybersecurity onderzoek & innovatie, om te kunnen duiden hoe cybersecurityoplossingen bereikt kunnen worden.

 

Meld u nu aan voor ons event op 29 juni, van 10:00-12:00

 

Programma

(10:00 – 10:30) Plenaire opening

De tafelgasten gaan in gesprek over het belang van cybersecurity voor Nederland. De boegbeelden van Topsectoren Energie; Water & Maritiem; Life Science & Health zullen ingaan op de specifieke uitdagingen voor hun sector.

Sprekers: Jeannine Peek (Boegbeeld Topsector ICT), Aiko Pras (Professor Internet Security at the University of Twente), Thecla Bodewes (Boegbeeld Topsector Water & Maritiem), Manon Janssen (Boegbeeld Topsector Energie), Carmen van Vilsteren (Boegbeeld Topsector Life Science & Health), Inald Lagendijk (Wetenschappelijk Boegbeeld Topsector ICT)

 

(10:30 – 11:30) Workshop sessies

Er zullen simultaan drie workshops plaatsvinden waarbij ingegaan wordt op specifieke problemen in de energie-, water- en zorgsector. Enkele sprekers en genodigden zullen deelnemen aan de workshops via Zoom. De workshops zijn voor het grote publiek te volgen via Vimeo.

 

Workshop 1: Wind op Zee & Cybersecurity - wordt onze wind digitaal aangevallen?

Vanuit de Topsector Energie (TKI Wind op Zee en Programma Digitalisering) wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de programmering voor 2022 op het gebied van cybersecurity en wind op zee. Er hebben al eerdere workshops plaatsgevonden met de sector zelf (o.a. IRO en Topsector Energie), waar een stuk vraagarticulatie uit is opgehaald. We zijn nu met name benieuwd hoe bijvoorbeeld de netbeheerders zich op dit gebied organiseren, hoe de samenwerkingsverbanden over de gehele keten heen zouden moeten worden vormgegeven en welke gebieden vooral niet vergeten mogen worden. Ook zijn we benieuwd naar de dwarsverbanden met onderwerpen als safety.

Sprekers: Harold Veldkamp (Programmadirecteur Digitalisering Topsector Energie)

 

Workshop 2: Digitalisering van de watersector - beveiliging en onderhoud

Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op cyberaanvallen, is voor en door de watersector een programma opgezet. Nieuwe ICT-ontwikkelingen zullen ook toekomstige cybersecurity-risico’s met zich meebrengen. In de workshop wordt besproken welke stappen nodig zijn om de cybersecurity van de watersector toekomstbestendig te verhogen om te komen tot toepassing en vervolgonderzoek.

Sprekers: Jantienne van der Meij, Michiel Blind, Jeroen van den Berg, Jan Piet Barthel

 

Workshop 3: Gezondheid en zorg, meedoen en ertoe doen optimaliseren door data te versleutelen (Multi-Party Computation)

Om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden is meer inzicht nodig in (patiënt)data van verschillende zorgorganisaties om tot nieuwe behandelmethoden te komen. Multi-Party Computation is een slimme manier om hiervoor een database aan te leggen, waarbij cryptografische technieken zorgen dat data gedeeld kan worden zonder andermans data in te zien. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke voor- en nadelen heeft dit? En is dit dé oplossing om big data slim en veilig in te zetten ter verbetering van de zorg? Verschillende sprekers, zoals Pieter Jeekel (kwartiermaker, NL AIC) en Sarah Drumpt (consultante, TNO), gaan hierover in gesprek door middel van stellingen.

Sprekers: Pieter Jeekel, Sarah van Drumpt

 

(11:30 – 12:00) Plenaire afsluiting

Gedurende de plenaire sluit legt Inald Lagendijk, het wetenschappelijke boegbeeld van Topsector ICT, de reacties en conclusies volgend op de plenaire & workshopsessies voor aan Eddy Boot, directeur van dcypher. Enkele bedrijven sluiten aan om op de pre-proposals en voorgestelde toekomstige koers te reflecteren en nader in te gaan op uitdagingen op cybersecurity gebeid welke zij hebben ervaren. Afsluitend gaat Jeannine Peek in op de acties die genomen moeten worden.

Sprekers: Jeannine Peek, Inald Lagendijk, Eddy Boot

 

dinsdag

29

juni 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.