Terug Hulp nodig
91 keer bekeken

Week van de IBGS 2020 – webinar

Week van de IBGS 2020 – webinar

Bedrijven die te maken hebben met vervoer, opslag, verwerking en gebruik van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er een incident is of dreigt, zoals een brand of een ongeluk, kan de impact groot zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen terechtkomen in de lucht, bodem of in het water. Om welke stoffen gaat het dan precies? Wat betekent dat voor de volksgezondheid? Wat betekent het voor onze drinkwatervoorziening? En hoe kunnen we voorkomen dat gevaarlijke stoffen zich verder verspreiden?

 

Tijdens de Week van de IBGS wordt op 6 oktober een webinar georganiseerd met twee aansprekende onderwerpen uit de dagelijkse IBGS-praktijk.

Opfrisser: totstandkoming en toepassing interventiewaarden - Peter Bos

Interventiewaarden worden sinds 1993 gebruikt om bij een incident de gezondheidseffecten van een gevaarlijke stof in te kunnen schatten. De manier waarop de waarden tot stand komen, is in 2019 volledig herzien en wetenschappelijk onderbouwd door het RIVM.  Peter Bos is werkzaam als risicobeoordelaar bij het RIVM en zal toelichten wat interventiewaarden zijn.

Gezondheidseffecten bij Fosfine-vergiftiging - Maaike Sikma

Maaike Sikma is werkzaam als achterwacht van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum en intensivist in het UMC Utrecht. In deze hoedanigheid was zij betrokken bij een schippersechtpaar, die een vreemde geur op hun schip hadden geroken wat fosfinegas bleek te zijn. Ze zijn daar beiden flink ziek van geworden en moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Wil je weten hoe dit kon gebeuren en hoe dit is afgelopen?

 

dinsdag

6

oktober 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.