Terug Hulp nodig

5 andere Beleggingstips voor 2020

5 andere Beleggingstips voor 2020

Aan het einde van het jaar gaan wij op zoek naar de kansen voor het nieuwe jaar 2020. André Brouwers van het Beleggingsinstituut presenteert zijn visie voor 2020 en heeft 5 actuele Beleggingstips.

Na tien gouden jaren voor beleggers wordt het tijd om vooruit te kijken. De komende tien jaar vergen een andere aanpak om succesvol te zijn op de beurs, zo is althans de mening van André Brouwers van het Beleggingsinstituut. “”Ik denk dat risicomanagement cruciaal wordt in het komende decennium, te beginnen met 2020”. Aandelenmarkten staan op all time highs, rente staat op of onder nul procent en de inflatie eet de koopkracht op. Rendement maken wordt lastiger dan ooit zo is mijn inschatting. Maar nog moeilijker wordt het om rendement te maken met een beperkt risico. De traditionele aanpak van spreiding is kwetsbaarder geworden. Obligaties verlagen, onder de huidige rente, niet meer het risico maar gaan eerder het risico verhogen in de toekomst. Daarnaast gaan de relatief hoge waarderingen voor aandelen de kans op meer volatiliteit vergroten. Er is veel goed nieuws in geprijsd en de kans op teleurstellingen neemt dan toe. De fluctuaties zullen toenemen en beleggers kunnen nu nog profiteren van de relatieve rust op de financiële markten. Hoe ze dat kunnen doen ga ik uitleggen tijdens het webinar.

Onderwerpen online seminar:
 • All-time highs en negatieve rente blijft dat zo?
 • Zwarte zwanen zijn die er nog?
 • AEX derivaten strategie voor Bulls and Bears
 • Dubbel dividend met derivaten
 • Een ondergewaardeerd dividend aandeel
 • Succesvolle Mindset voor beleggers en traders
 • 5 actuele Belegginstips
 • Met het gebruik van derivaten kunnen beleggers interessante strategieën creëren waarbij risico’s permanent onder controle worden gebracht. Veel beleggers lopen nog steeds ”naakt” rond op de beurs de kans dat ze een kou gaan vatten neemt toe.

  Tijdens het online seminar bespreek ik een aantal alternatieven. Voor alle duidelijkheid ik heb geen glazen bol en ben ook geen pessimist, maar wel realistisch genoeg om te begrijpen dat de kans op een ander weertype groot is. De stijgende trend kan echt nog wel even voortduren maar structureel verwacht ik andere typen markten. Beleggers moeten zich daarop voorbereiden en actieve beleggers kunnen er wellicht van profiteren. Cruciaal zal het zijn of beleggers op tijd schakelen en de juiste mindset hebben. Ook dat zal een thema zijn tijdens het seminar.

  Tijdens het webinar is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Meld je nu direct aan voor dit gratis webinar. De aanvang is maandag 16 december om 20:00u.

   

   

   

  Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.  

  maandag

  16

  december 2019

  Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.