Inboekingsvoorwaarden

Voorwaarden omtrent annuleren en verzetten van een webinar

Verplaatsing en annulering van de webinar optie*

  • Een webinar optie kan tot 4 weken voor aanvang van het webinar kostenloos verplaatst worden.
  • Een webinar optie wordt automatisch definitief 4 weken voor aanvang van het webinar.
  • Wanneer een datum plus tijdvak van een webinar dat onder optie is door een andere Klant wordt aangevraagd, dan heeft de eerste aanvrager 24 uur de tijd om de optie om te zetten naar een definitieve boeking (uitgezonderd klanten met een eigen studio).

Verplaatsing en annulering van webinars, inclusief studio van OnlineSeminar

  • Bij verplaatsing of annulering tot 4 weken voor het webinar worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij verplaatsing of annulering van 4 weken tot 1 week voor het webinar worden de kosten voor de studiohuur en 50% van de oorspronkelijke webinarprijs in rekening gebracht.
  • Bij verplaatsing of annulering binnen 1 week voor aanvang van het webinar worden de kosten voor de studiohuur en de volledige webinarprijs in rekening gebracht.

Verplaatsing en annulering van webinars, met eigen studio

  • Bij verplaatsing of annulering tot 2 weken voor het webinar worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij verplaatsing binnen 2 weken voor het webinar of bij annulering wordt € 250,- in rekening gebracht. De maximale duur van een presentatie is 60 minuten waarbij een uitloop van 15 minuten is geoorloofd, mits deze uitloop niet van structurele aard is. Indien bovenstaande afwijkt van het contract, prevaleert het contract, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

*Een webinar optie is een webinar dat nog niet definitief gemaakt is.