Back Need help
180 views

Impact beleggen

Hoe diep reikt de ketenverantwoordelijkheid voor bedrijven en beleggers?
Impact beleggen

Dit online kennisevent van Fondsnieuws en Investment Officer gaat over impact beleggen, met speciale aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van Europese wet- en regelgeving, die Europese bedrijven zal verplichten om meer duurzaamheidsgegevens te publiceren en om ketenverantwoordelijkheid te nemen. 

Bijna 50.000 Europese bedrijven moeten van ‘Brussel’ onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) inzichtelijk maken hoe zij bijdragen aan de verduurzaming van Europa. Deze verplichting bestrijkt ook de toeleveranciersketen van deze bedrijven. Bovendien zal de verplichte duurzaamheidsrapportages voor bedrijven moeten aansluiten bij de verplichtingen voor financiële dienstverleners onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD), de EU Taxonomy en de Regulatory Technical Standards (RTS). 

Ketenverantwoordelijkheid en gestandaardiseerde data-uitwisseling wordt dus een belangrijk thema voor bedrijven en fondshuizen, die voor de rapportering over de duurzaamheid/impact van hun beleggingsproducten afhankelijk zijn van de data van de bedrijven waarin ze beleggen. Dit illustreert de noodzaak van heldere rapporteringsregels en betrouwbare, goed uitwisselbare en gestandaardiseerde informatie, zoals de CSRD voorstaat. 

Tijdens het online kennisevent wordt ingegaan op hoe ketenverantwoordelijkheid bedrijven en beleggers zal beïnvloeden in hun beslissingen. Ook wordt met de specialisten van asset managers stilgestaan bij de verschillende manieren waarop impact investing gestalte kan krijgen en hoe beleggers bewust kunnen worden gemaakt of hun kapitaal effectief en aantoonbaar is ingezet voor een beter milieu en maatschappij en/of rendement. 

Sprekers: 

- Erik Breen, onafhankelijke expert en moderator 
- Pauline Grange, Portfolio Manager, Global Equities Columbia Threadneedle 
- Dirk Hoozemans, Fondsmanager Triodos Pioneer Impact Fund  

 

 

Thursday

17

June 2021

This event has already occurred, you have to be logged in to watch it.