Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
73 keer bekeken

Stoom

Het webinar biedt toezichthouders energiebesparing met weinig kennis over stoom meer informatie over deze technieken. Er wordt aangesloten bij de maatregelen rond deze technieken die te vinden zijn op de erkende maatregellijst energiebesparing (EML).  Aan bod komt onder meer: werkingen en herkennen van de techniek, hoe beoordeel je of de ondernemer voldoet aan de EML maatregelen en de bijbehorende regels rond ...

Datum:
Duur: 1 uur
79 keer bekeken

Webinar Ruimte–en productkoeling

Het webinar biedt toezichthouders energiebesparing met weinig kennis over Koeling meer informatie over deze technieken. Er wordt aangesloten bij de maatregelen rond deze technieken die te vinden zijn op de erkende maatregellijst energiebesparing (EML).  Aan bod komt onder meer: werkingen en herkennen van de techniek, hoe beoordeel je of de ondernemer voldoet aan de EML maatregelen en de bijbehorende regels rond ...

Datum:
Duur: 1 uur
91 keer bekeken

FAQ’s Energiebesparingsplicht

Het webinar behandelt de meest gestelde vragen van toezichthouders energiebesparing aan Iplo. Er wordt uitleg gegeven over o.a. de energiebesparingsplicht, de Informatie- en onderzoeksplicht, het overgangsrecht bij vergunningen, de e-label C verplichting en de portefeuilleaanpak. 

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Laat het ons dan nu al weten via het inschrijfformulier. Wij  proberen zoveel mogelijk uw vraag in de presentatie mee te ...

Datum:
Duur: 1 uur
113 keer bekeken

Technische isolatie

Dit webinar biedt toezichthouders energiebesparing met weinig kennis over de isolatie van technische installaties meer informatie over hierover. Er wordt aangesloten bij de maatregelen rond deze technieken die te vinden zijn op de erkende maatregellijst energiebesparing (EML).

Aan bod komt onder meer: Welke soorten technische isolatie zijn er en hoe worden ze toegepast, hoe beoordeel je of de ondernemer voldoet aan de ...

Datum:
Duur: 1 uur
164 keer bekeken

Webinar Elektrische aandrijfsystemen en motoren

Dit webinar biedt toezichthouders energiebesparing met weinig kennis over elektrische aandrijfsystemen en motoren meer informatie over deze technieken. Er wordt aangesloten bij de maatregelen rond deze technieken die te vinden zijn op de erkende maatregellijst energiebesparing (EML).

Aan bod komt onder meer: werkingen en herkennen van de techniek, hoe beoordeel je of de ondernemer voldoet aan de EML maatregelen en de bijbehorende ...

Datum:
Duur: 1 uur
149 keer bekeken

Compressoren en perslucht

Dit webinar biedt toezichthouders energiebesparing met weinig kennis over compressoren en perslucht meer informatie over deze technieken. Er wordt aangesloten bij de maatregelen rond deze technieken die te vinden zijn op de erkende maatregellijst energiebesparing (EML).

Aan bod komt onder meer: werkingen en herkennen van de techniek, hoe beoordeel je of de ondernemer voldoet aan de EML maatregelen en de bijbehorende regels ...

Datum:
Duur: 1 uur
96 keer bekeken

Energielabel C-verplichting voor kantoren

In dit webinar besteden we aandacht aan de Energielabel C-verplichting. De verplichting stelt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 een geldig label met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh per m² per jaar moeten hebben. Dit staat gelijk aan een label C bij een gebouw dat uitsluitend een kantoorfunctie heeft.

Aan bod komt onder meer: de aanloop ...

Datum:
Duur: 1 uur
82 keer bekeken

De portefeuilleaanpak

In dit webinar besteden we aandacht aan de portefeuilleaanpak; een alternatieve werkwijze voor de energiebesparingsplicht. De portefeuilleaanpak biedt grote organisaties meer flexibiliteit en minder administratie.

Aan bod komt onder meer: wat is de portefeuilleaanpak precies en hoe is het tot stand gekomen? Hoe verloopt het proces nu en wat wordt van lokale bevoegde gezagen verwacht?

Heeft u vragen over de ...

Datum:
Duur: 1 uur
99 keer bekeken

Ondersteuning en beschikbare hulpmiddelen

In dit webinar krijgt u informatie over beschikbare ondersteuning en hulpmiddelen. IPLO, RVO en ODNL vertellen over de verschillende middelen die zij ter beschikking hebben voor het Bevoegd Gezag.

Aan bod komt onder meer: de Handreiking (uitleg over de regelgeving, Informatieblad (stappenplan voor toezicht en handhaving), Helpdesk, E-loket, Informatiebank en opleidingen.

Heeft u vragen over de webinar? Laat het ...

Datum:
Duur: 1 uur
164 keer bekeken

Onderzoeksplicht

In dit webinar krijgt u informatie over de onderzoeksplicht, een nieuwe rapportageverplichting in 2023 naast de informatieplicht energiebesparing. Deze regeling verplicht energie-intensieve bedrijven om een rapportage aan te leveren bij het bevoegd gezag.

Aan bod komt onder meer: waarom is de onderzoeksplicht er gekomen, verschillende onderdelen waaruit de onderzoeksplicht bestaat en een  speciale werkgroep opgericht.

Heeft u vragen over de webinar? Laat het ...

Datum:
Duur: 1 uur