Terug Hulp nodig

Rechtspositie Onderwijspersoneel

Rechtspositie Onderwijspersoneel

In verband met de beperkte tijd wordt in overleg met de docent nog een selectie gemaakt uit onderstaande onderwerpen:

-Is de klant ambtenaar of is hij werknemer (aanstelling of benoeming)? n.b. In beide situaties kan hij bij het ABP aangesloten zijn

-Per sector een eigen Cao en ook aparte hoofdstukken in de cao voor de werknemer en de ambtenaar. Voor ketenregeling: zie de aparte cao’s

-Bijzonder onderwijs; wanneer is hier sprake van? (arbeidsovereenkomst, akte van benoeming) *ontslagbescherming tot 1 juli 2015; commissie van beroep en kantonrechter. Geen inhoudelijke behandeling maar aangeven dat dit veranderd is. 
* ontslagbescherming na 1 juli 2015; UWV en kantonrechter.

-Openbaar onderwijs; wanneer is hier sprake van? (ambtenaren, akte van aanstelling) *ontslagbescherming: Algemene wet Bestuursrecht
*wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren,
*wat is een besluit, de mondelinge mededeling.
*ontslagbevoegdheid; wie is bevoegd het ontslag te geven?
-Ontslaggronden bij een vaste aanstelling en termijnen
-Ontslag bij een tijdelijke aanstelling
-vaststellingsovereenkomst
-Ontslagvergoeding -Procesrecht, AWB

-Ziekte en arbeidsongeschiktheid

-Werkloosheid, WW en de bovenwettelijke uitkering (dit laatste alleen kort aanstippen).

Bij inschrijving kan je alvast je vragen noteren, zodat de docent deze kan meenemen in de voorbereidingen op het webinar.

Tijdens het webinar is er ruimte om vragen te stellen per chat. De docent kan deze (deels) live beantwoorden.

Voor dit webinar krijg je 1 PE-punt, mits je het gehele webinar bijwoont, reageert op de stellingen / polls en de enquête achteraf invult.

Mr. Simone Volbeda heeft als specialismen: arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht.
Na haar studie Rechten aan de Universiteit van Utrecht is mr. Volbeda (1966) haar carrière begonnen als advocaat in Zwolle. In de loop van de jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Met ruim 24 jaar ervaring kan mr. Volbeda zich met recht arbeidsrecht specialist noemen.

dinsdag

21

juni 2016

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.