Terug Hulp nodig
57 keer bekeken

Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden onder de AVG

De privacywetgeving maakt onderscheid tussen de (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. In theorie lijkt dit eenvoudig, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Vaak worstelen organisaties nog met dit onderscheid en de diverse vraagstukken die daarbij spelen:

Wie is precies waarvoor verantwoordelijk bij samenwerking in ketens, concernverhoudingen,
(departementen binnen) overheidsorganisaties of bij franchiseformules? 
Wat voor soort afspraken dienen er te worden gemaakt tussen verwerker en
verwerkingsverantwoordelijke in welke situatie? 
Hoe kan het best worden omgegaan met datalekken, de uitvoering van DPIA’s en het voldoen aan de
rechten van betrokkenen als er verschillende partijen betrokken zijn bij de gegevensverwerking? 
Hoever strekt een eventuele zorgplicht van een verwerker? 
Wat zijn de (juridische) risico’s als de rollen en verantwoordelijkheden niet goed zijn geborgd?
Welke rol spelen certificering en het voldoen aan de ISO 27701 bij dit vraagstuk? 

Op deze en andere vraagstukken gaan we in tijdens ons webinar op donderdagmiddag 1 juli a.s., waar we u graag voor uitnodigen. 

Wij hebben hiervoor ook gastspreker Nico Nijenhuis uitgenodigd, Specialist Manager Privacy bij TUV Nord Group en Ethics Expert bij de Europese Commissie

Het programma is als volgt: 

16.00 - 16.05 Welkom
Marijn Bakker, Senior Consultant bij KPMG Privacy  

16.05 - 16.25 Theoretisch kader met de recente EDBP-richtlijnen
Angélique van Oortmarssen, Senior Consultant bij KPMG Privacy  

16.25 - 16.45 Paneldiscussie op basis van stellingen en praktijkvoorbeelden
Nico Nijenhuis, Marijn Bakker en Angélique van Oortmarssen 

16.45 - 16.55 Ruimte voor vragen van het publiek
Marijn Bakker, Nico Nijenhuis en Angélique van Oortmarssen  

16.55 -17.00 Afsluiting
Angélique van Oortmarssen 

donderdag

1

juli 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.