Back Need help

Actualia Externe Verslaggeving 2020

26-nov-2020 – 16:00 – 17:00

Actualia 2020 (Nederlandstalig)
Onderstaande 3 webcasts zijn voor financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met IFRS en de Nederlandse verslaggevingsregels.

Voor deze bijeenkomst is de PE-puntenregeling van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) van toepassing. Bijwonen levert 1 PE-punt op per volledig bijgewoonde webcast.

Actualia IFRS (International Financial Reporting Standards) 2020
12-nov-2020 – 16:00 – 17:00

Tijdens dit seminar gaan de sprekers nader in op de ontwikkelingen in IFRS voor boekjaar 2020 en verder. Uiteraard wordt de impact van COVID-19 op de jaarrekening van 2020 besproken en verder wordt alvast stilgestaan bij de voorgestelde aanpassingen in de presentatie van de hoofdoverzichten in de jaarrekening (ED IAS 1 aanpassingen). De onderwerpen zijn in het bijzonder van belang voor de komende jaarafsluiting.

Doelgroep: financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met IFRS.
Sprekers: verbonden aan het Department of Professional Practice (DPP), de vaktechnische afdeling van KPMG en aan Accounting Advisory Services (AAS) van KPMG Accountants N.V.

Actualia Externe Verslaggeving 2020
26-nov-2020 – 16:00 – 17:00


Tijdens dit seminar gaan de sprekers nader in op de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor boekjaren 2020 en 2021 en de nieuwe (ontwerp) standaarden inzake opbrengstverantwoording. Daarnaast besteden de sprekers aandacht aan de impact van COVID-19 op de jaarrekening van 2020. De onderwerpen zijn in het bijzonder van belang voor de komende jaarafsluiting.

Doelgroep: financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met de Nederlandse verslaggevingsregels.
Sprekers: verbonden aan het Department of Professional Practice en Accounting Advisory Services.

Tax Accounting
08-dec-2022 – 16:00 – 17:00

KPMG Tax Accounting specialisten zullen op 8 december het IFRS Tax Accounting webinar presenteren, in navolging van de eerdere fysieke seminars in 2018 en 2019. Naast een update op basis van fiscale actualiteiten wordt er dit jaar specifiek stil gestaan bij de, als complex ervaren, IAS 12 Tax accounting gevolgen van fusies en overnames. Onder andere de opname en waardering van belastinglatenties gerelateerd aan nieuw geïdentificeerde activa en passiva op de opening balans komt aan bod, alsmede additionele actieve belastinglatenties inzake voorwaartse verliesverrekening. Het webinar wordt gepresenteerd aan de hand van voorbeelden gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk en wijst de deelnemer op de belangrijkste overwegingen en aandachtsgebieden.

Doelgroep: financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met IFRS .
Sprekers: verbonden aan het Department of Professional Practice (DPP), de vaktechnische afdeling van KPMG en aan Accounting Advisory Services (AAS) van KPMG Accountants N.V.

Thursday

26

November 2020

This webinar has already occurred and is no longer available.