Back Need help
103 OnDemand views

Wie doet het met wie – Krapte vraagt creativiteit

Met de toenemende vergrijzing en bijbehorende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt koersen we in Nederland langzaam maar zeker af op een stevige zorgkloof. Een zorgkloof waar schaarste in toenemende mate zal regeren. Om dat te voorkomen moeten we ons denken en handelen in de zorg durven veranderen. Dat vraagt om een antwoord op vragen als: “Welke beweging is nodig om zorg echt in de juiste setting en dicht bij de burger te gaan organiseren?”, “Hoe kunnen we de stijgende zorgvraag opvangen binnen hetzelfde (of zelfs minder) budget?” en “Hoe kunnen we de belemmeringen ‘de vertragers’ van de transformatie in de zorg omzetten in versnellers?”. Op al deze vragen geven wij antwoord in de 2020 editie van onze publicatie ‘Wie doet het met wie: krapte vraagt creativiteit’ die we hebben gepubliceerd. 

In onze publicatie hebben we ons niet alleen laten leiden door ónze (inter)nationale kennis en ervaring, maar ook door een aantal intensieve gesprekken met belangrijke spelers in het veld. Graag delen we met u als bestuurder de belangrijkste bevindingen en uitkomsten uit onze publicatie. Dat doen we op dinsdag 19 januari 2021 om 16:00u met een webinar waar wij u bij deze graag voor uitnodigen. Wij zijn verheugd dat in ons webinar ook Marian Kaljouw (voorzitter Raad van Bestuur NZa) zal aanschuiven. 

Programma
1.   Opening door Anna van Poucke (Global Head of Healthcare KPMG International)
2.   Presentatie hoofdlijnen ‘Wie doet het met wie 2020’ door Karin Vernooij (Senior manager, KPMG Health)
3.   Dialoog tussen Anna van Poucke en Marian Kaljouw (voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit)
4.   Vragen van deelnemers
5.   Afsluiting

Deelnemen
De voertaal van dit webinar is Nederlands. Om u in te schrijven voor deze sessie, klik op de knop "Subscribe for this webinar" aan de rechterkant. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen aan de sprekers middels een chatfunctie.

Publicatie
Download de publicatie

Tuesday

19

January 2021

This webinar has already occurred, you have to be logged in to watch it.