Terug Hulp nodig

RVO | Voorlichting innovaties voor stallen en stalsystemen

Denkt u hét idee te hebben om broeikasgas- en stalemissies op een brongerichte manier te verminderen? Wilt u subsidie aanvragen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen? Dan geven we u hierbij graag advies.

Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties kost vooral tijd en geld. Tijd kunnen we u niet geven maar geld wel, in de vorm van subsidie. Vraagt u zich af:

- of u wel subsidie kunt krijgen voor uw innovatie?
- hoeveel subsidie u kunt krijgen?
- wat u moet doen om de subsidie te krijgen?
- hoe het innovatietraject eruit ziet?

Tijdens het webinar worden deze vragen besproken door: 

- Patricia Kok, projectleider van de SBV binnen RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Vanuit deze rol heeft zij LNV ondersteund in het voortraject van de subsidiemodule. Hierbij komt haar kennis en ervaring uit andere innovatietrajecten -met als doel het verduurzamen van stal- en houderijsystemen- van pas. Daarnaast geeft zij vorm aan de opgave ‘duurzame veehouderij’ binnen RVO. 

- Edwin Nijdam, adviseur veehouderij bij RVO. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze regeling. Zo heeft hij meegedacht over het aanvraagformulier, projectplanformat en begrotingsformat. Hij zal straks ook subsidieaanvragen beoordelen. 

- Susanne Sütterlin, programmamanager bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministerie van LNV). 

U kunt zonder kosten meedoen aan dit webinar. U kunt zich aanmelden via de button om een account aan te maken. Daarna hoeft u alleen te klikken op de link om mee te doen. Het webinar werkt in de webbrowser, u hoeft geen app te downloaden.

Meld u aan via de button op deze pagina!

Kunt u woensdag 27 mei 2020 niet live meedoen? Kijk dan gerust op een ander moment. Als u zich aanmeldt krijgt u een terugkijklink.

woensdag

27

mei 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.