Filter webinarsSluit filter

Dit is de archiefpagina van eerder gehouden MaaS Kenniscafés.

Log in voor een compleet overzicht van alle webinars

 

38 keer bekeken

MaaS Kenniscafé: waarom die noodzaak voor standaardisatie in een datagedreven ecosysteem mobiliteit?

Met Mobility as a Service (MaaS) willen we reizigers een optimale en multimodale reis kunnen aanbieden. Daarvoor dienen dienstverleners met verschillende vervoerders te communiceren en zijn er datastromen nodig voor het plannen, reserveren en betalen van een reis. Om al deze partijen efficiënt en realtime met elkaar te laten praten is 1 taal nodig. Standaardisatie dus.

Leer bij dit webinar ...

Datum:
Duur: 90 minuten
349 keer bekeken

MaaS Kenniscafé

Samen afspraken maken of regelgeving? Op zoek naar een nieuw evenwicht

KNV, CROW en het ministerie van IenW houden kenniscafés over Mobility as a Service (MaaS) met als doel om anders tegen mobiliteit aan te kijken, nieuwe trends te zien én te leren van best practices.

Dit webinar wordt verzorgd door het ministerie van IenW en gaat in op de vraag hoe publieke en private partijen op een duurzame, transparante en gelijkwaardige ...

Datum:
Duur: 90 minuten
124 keer bekeken

MaaS en Deelmobiliteit

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), CROW en het ministerie van IenW organiseren in 2020 drie kenniscafés over Mobility as a Service (MaaS) met als doel om anders tegen mobiliteit aan te kijken, andere keuzes te kunnen maken, nieuwe trends te zien én te leren van best practices. Elk kenniscafé in de reeks zal een ander aspect van mobiliteit uitlichten.  Dit webinar ...

Datum:
Duur: 90 minuten