Nieuws

Wat kan een webinar bij gemeenteraadsverkiezingen betekenen?

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Met de stemmen die worden uitgebracht op de diverse politieke partijen kunnen inwoners indirect invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente waarin ze wonen. Immers, de partijen waarvan de kandidaten de meeste stemmen hebben gekregen, krijgen de meeste zetels in de gemeenteraad.

Inhoud partijprogramma overbrengen
Maar hoe krijgt u als politieke partij de stemmers aan uw kant? Men moet het natuurlijk eens zijn met de standpunten, maar als men niet weet waar u voor staat kan iemand het ook niet met uw partijprogramma eens of oneens zijn.

Het gaat in het hierboven geschetste voorbeeld vooral om het werven van stemmen, maar het krijgen van likes, hits, views, traffic, lezers voor uw nieuwsbrief, product, release of website werkt volgens hetzelfde principe. Als men niet weet waar u voor staat, zal uw doelgroep zich ook niet aan uw merk willen verbinden en overgaan tot lidmaatschap of aankoop.

Kom direct in contact met uw publiek!
Door informatie te delen via een online seminar staat u direct in contact met de kijker. U heeft alle ruimte om uw partijprogramma toe te lichten en uw product uit te leggen, maar ook om vragen te stellen aan de deelnemers. De deelnemers hebben alle gelegenheid om vragen aan u te stellen, waardoor er een gesprek op gang kan komen. U heeft de kans om eventuele onduidelijkheden weg te nemen en te laten zien dat u gedegen kennis in huis heeft. En hierdoor kunt u een vertrouwensband opbouwen.

Op deze laagdrempelige manier een tweeledig communicatiekanaal opzetten met stemgerechtigden, klanten, en prospects heeft tot gevolg dat u een community op kan bouwen die blijft groeien.

Meer weten over de mogelijkheden die het webinar platform van OnlineSeminar biedt, bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen of voor andere presentaties?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

0 Comments

Categories: Algemeen nieuwsNumber of views: 140

Tags: