Terug Hulp nodig

Thuiszitters: casuïstiek in beeld

Op 7 juni organiseert het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de Onderwijsconsulenten een webinar in de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Wat gaan we doen?

Tijdens de webinar, onder leiding van Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut, bespreken we stapsgewijs een aantal casussen waarbij onderwijsconsulenten Sjoerd van den Berg en Ine van de Rijt betrokken zijn geweest. Dit gebeurt op interactieve wijze via een chat met alle deelnemers. Zij kunnen vragen stellen en input geven. Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van onderwijs en bemiddelen en adviseren bij problemen rond toelating of begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en van langdurige thuiszitters.

Diverse onderwerpen komen aan bod zoals samenwerken, het bedenken van oplossingen voor maatwerk, het samenstellen van arrangementen, het steunen van leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen, organisatorische en financiële aspecten. Uiteraard sluiten we de casusbesprekingen af met een aantal concrete tips.

Voor wie?

De webinar is gericht op intern begeleiders, zorgcoördinatoren, directeuren, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers bij gemeenten en consulenten werkzaam binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

donderdag

7

juni 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.