Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
130 keer bekeken

Webinar Strategische Personeelsontwikkeling

Webinar Strategische Personeelsontwikkeling

Op donderdag 24 september 2020 van 14:00 tot 15:00 organiseert de NVZ vanuit de programma’s ZMT! en KiPZ een webinar Strategische Personeelsontwikkeling (SPO).    

Strategische personeelsontwikkeling (SPO) is een methode om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. In een cyclisch proces wordt het verschil tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief) concreet gemaakt en vertaald naar opleidingsinspanningen. ...

Datum:
Duur: 1 uur
113 keer bekeken

KiPZ Next Level & subsidieaanvraag in 2018

KiPZ Next Level & subsidieaanvraag in 2018

De Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg wordt in 2018 gecontinueerd en zal zich richten op vier thema’s: ‘implementatie functiedifferentiatie verpleegkundige en regieverpleegkundige’, ‘eHealth’, ‘continu bekwaam’ en ‘toekomstige beroepen en opleidingen’.  De NVZ zal via een webinar deze vier thema’s van de subsidie toelichten. Daarnaast zal de NVZ praktische informatie verstrekken over het subsidiejaar in 2018: onder andere ...

Datum:
Duur: 1 uur
Datum:
Duur: 1 uur
32 keer bekeken

De verpleegkundige stageplaats van de toekomst

De verpleegkundige stageplaats van de toekomst

Op donderdag 1 oktober 2015 van 15.30 tot 16.30 uur presenteert Wilma Jackson de uitkomsten van haar verkenning naar ‘leren in de praktijk door HBO-studenten verpleegkundigen’, waaraan 21 ziekenhuizen hun bijdrage hebben verleend. Innovatief partnerschap tussen onderwijs en werkveld, is nodig om daadwerkelijk mee te bewegen met de snelle ontwikkelingen in de zorg. Het gaat ...

Datum:
Duur: 1 uur
110 keer bekeken

Webinar kennismaken met Explora in de nieuwe omgeving

Webinar kennismaken met Explora in de nieuwe omgeving

Op 7 juli a.s. organiseert de NVZ via Online Seminar een webinar over de nieuwe omgeving van Explora. U en uw collega’s kunnen de nieuwe omgeving van Explora leren kennen en worden in ca. 45 minuten hierin wegwijs gemaakt. Het webinar is op 7 juli van 12.00 – 13.00 uur.

Het webinar kunt u op uw pc ...

Datum:
Duur: 1 uur
26 keer bekeken

Webinar NVZ ‘Kwaliteitsimpuls: format jaarverslag’

Op 10 februari van 16 tot 17 uur zal de NVZ via een webinar de inrichting van de monitor Kwaliteitsimpuls presenteren en toelichten. Tijdens de uitzending kunt u op interactieve wijze vragen voor leggen aan de spreker(s). Enkele dagen voorafgaand aan de webinar zal de NVZ het format jaarverslag op haar website publiceren zodat u ...

Datum:
Duur: 1 uur
52 keer bekeken

Vooraankondiging Webinar Management Development

Vooraankondiging Webinar Management Development

Op maandag 3 november van 16 tot 17 uur, organiseert de NVZ  een webinar over Management Development (MD). MD is één van de strategische thema’s, welke veel ziekenhuizen hebben genoemd binnen het strategisch opleidingsplan. Uitgangspunt voor deze webinar vormt de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg. 

Tijdens deze online bijeenkomst zullen de belangrijkste invalshoeken en aandachtspunten de revue ...

Datum:
Duur: 1 uur