Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
249 keer bekeken

Moving Magazine ‘Welkom (terug) in de zorg’

Hoe zorgen we ervoor dat herintreders en zij-instromers zich welkom voelen in de zorg?!

In de zorg is iedereen hard nodig. Ook mensen die voorheen buiten de zorg werkten, of er een tijdje uit zijn geweest. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat (her)intreden voor deze medewerkers niet vanzelf gaat. In dit Moving Magazine helpen we u op weg en behandelen we vragen als: waarom zijn deze medewerkers zo hard ...

Datum:
Duur: 90 minuten
968 keer bekeken

De kracht van EPA’s

Op dinsdag 1 juni van 16.00 tot 17.00 uur organiseert CZO Flex Level een webinar over EPA’s, voor iedereen die iets met CZO Flex Level doet of wil doen. Hoofdspreker tijdens deze webinar is Olle ten Cate, hoogleraar medische onderwijskunde, stuurgroeplid maar vooral ‘de man achter de EPA’s’. Hij vertelt over deze belangrijke bouwstenen voor ...

Datum:
Duur: 1 uur
447 keer bekeken

Moving Magazine ‘FZO-opleidingen in de lift’

Doe mee aan het Moving Magazine ‘FZO-opleidingen in de lift’
11 mei 15.00 – 16.00 uur


Hoe kunt u als bestuurder of manager vraagstukken rondom opleiden en arbeidsmarkt regionaal oppakken? Omdat te weinig gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners worden opgeleid, heeft de Taskforce FZO in 2019 een aantal aanbevelingen gedaan waarmee de problemen aangepakt kunnen worden. Zodat ...

Datum:
Duur: 1 uur
322 keer bekeken

KiPZ accountantsprotocol 2020

Op 28 januari organiseren de NVZ, NFU, ZKN, branchevereniging van accountants en het ministerie van VWS het webinar ‘KiPZ accountantsprotocol 2020’.

Het webinar biedt verduidelijking en handvatten bij de uitvoering van het protocol bij de KiPZ-subsidieregeling. Zo zal bijvoorbeeld in worden gegaan op de vragen: welke wijzigingen zijn in het accountantsprotocol doorgevoerd? Hoe kan werkplekleren en ...

Datum:
Duur: 1 uur
203 keer bekeken

Goede zorg doe je samen - Inzichten in HR beleid na crisistijd

Op woensdag 9 december 2020 van 15:00 tot 16:00 uur organiseert de NVZ vanuit het programma Zorgprofessionals maken de Toekomst (ZMT!) het webinar ‘Goede zorg doe je samen – Inzicht in HR beleid na crisistijd’.

COVID-19 heeft grote impact op professionals in de zorg en de manier van werken in de instellingen. Zo is gebleken dat ...

Datum:
Duur: 1 uur
266 keer bekeken

Webinar Strategische Personeelsontwikkeling

Webinar Strategische Personeelsontwikkeling

Op donderdag 24 september 2020 van 14:00 tot 15:00 organiseert de NVZ vanuit de programma’s ZMT! en KiPZ een webinar Strategische Personeelsontwikkeling (SPO).    

Strategische personeelsontwikkeling (SPO) is een methode om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. In een cyclisch proces wordt het verschil tussen benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief) concreet gemaakt en vertaald naar opleidingsinspanningen. ...

Datum:
Duur: 1 uur
169 keer bekeken

KiPZ Next Level & subsidieaanvraag in 2018

KiPZ Next Level & subsidieaanvraag in 2018

De Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg wordt in 2018 gecontinueerd en zal zich richten op vier thema’s: ‘implementatie functiedifferentiatie verpleegkundige en regieverpleegkundige’, ‘eHealth’, ‘continu bekwaam’ en ‘toekomstige beroepen en opleidingen’.  De NVZ zal via een webinar deze vier thema’s van de subsidie toelichten. Daarnaast zal de NVZ praktische informatie verstrekken over het subsidiejaar in 2018: onder andere ...

Datum:
Duur: 1 uur
Datum:
Duur: 1 uur
93 keer bekeken

De verpleegkundige stageplaats van de toekomst

De verpleegkundige stageplaats van de toekomst

Op donderdag 1 oktober 2015 van 15.30 tot 16.30 uur presenteert Wilma Jackson de uitkomsten van haar verkenning naar ‘leren in de praktijk door HBO-studenten verpleegkundigen’, waaraan 21 ziekenhuizen hun bijdrage hebben verleend. Innovatief partnerschap tussen onderwijs en werkveld, is nodig om daadwerkelijk mee te bewegen met de snelle ontwikkelingen in de zorg. Het gaat ...

Datum:
Duur: 1 uur