Terug Hulp nodig

Moving Magazine ‘FZO-opleidingen in de lift’

Zorg zonder gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners is ondenkbaar. Toch worden er nog steeds te weinig opgeleid en lopen tekorten op. In 2019 deed de Taskforce FZO aanbevelingen om het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners regionaal aan te pakken en te versnellen. Deze aanbevelingen zijn nog onverkort van kracht.

Daarover gaat het Moving Magazine ‘FZO-opleidingen in de lift’. Een webinar met filmpjes, interviews op locatie en gasten aan tafel. Over feiten, achtergronden en goede voorbeelden rondom het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners.

Het webinar wordt georganiseerd door de NFU en NVZ en is bedoeld voor bestuurders, FZO-regiocoördinatoren, HR- en opleidingsmanagers, lijnmanagers en medewerkers van opleidingsinstituten. Het vindt plaats op 11 mei van 15.00 – 16.00 uur. Het definitieve programma volgt snel!

dinsdag

11

mei 2021