Terug Hulp nodig
Online Seminar 'Actualiteiten pachtrecht' Het pachtrecht is complex en in beweging. Minister Carola Schouten heeft eerder dit jaar inzicht gegeven in de voorgenomen herziening van het pachtstelsel. In een brief...
64 keer bekeken

Online Seminar 'Actualiteiten pachtrecht'

Online Seminar 'Actualiteiten pachtrecht'

Het pachtrecht is complex en in beweging. Minister Carola Schouten heeft eerder dit jaar inzicht gegeven in de voorgenomen herziening van het pachtstelsel. In een brief aan de Tweede Kamer schetste zij de contouren van de nieuwe pachtwetgeving. Welke wijzigingen zijn beoogd en wat is de actuele stand van zaken? Verder zijn er diverse uitspraken gewezen die relevant zijn voor de praktijk, onder meer over de verdeling van fosfaatrechten en betalingsrechten, de kwalificatie van pachtovereenkomsten en de beëindiging van een pachtrelatie. Welke conclusies kunnen uit deze rechtspraak worden getrokken?

 

Jessica de Roos zal in het online seminar stilstaan bij deze en andere actualiteiten op het gebied van het pachtrecht.

dinsdag

25

juni 2019

Dit webinar heeft al plaatsgevonden.