Terug Hulp nodig
Online seminar Team Waterschappen | Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid De effecten van de klimaatverandering in de Nederlandse delta worden steeds duidelijker zichtbaar en hebben grote gevolgen voor uw waterbeheer. Periode van langdurige dro...
45 keer bekeken

Online seminar Team Waterschappen | Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid

Online seminar Team Waterschappen | Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid

De effecten van de klimaatverandering in de Nederlandse delta worden steeds duidelijker zichtbaar en hebben grote gevolgen voor uw waterbeheer. Periode van langdurige droogte zorgen voor lage grondwaterstanden, lage waterstanden in watergangen en instabiele waterkeringen. Tegelijkertijd valt er ook meer neerslag in kortere tijd, met wateroverlast en overstromingen tot gevolg.

Als waterschap wordt u steeds vaker aangesproken op de wijze waarop u invulling geeft aan uw taakstelling. In juridische zin gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag of u als waterschap tekortgeschoten bent in de zorgplicht die van een goede waterbeheerder mag worden verwacht. En zo ja, of de schade als gevolg van droogte of wateroverlast op een waterschap kan worden verhaald. Welke trends zijn er zichtbaar in recente rechtspraak rondom de zorgplicht van waterschappen? Welke rol spelen daarbij de (provinciale) gebiedsnormen waaraan waterschappen gebonden zijn? Hoe kunt u zich als waterschap voorbereiden op claims in verband met wateroverlast?

donderdag

7

februari 2019

Dit webinar heeft al plaatsgevonden.