Terug Hulp nodig
Online seminar Team Waterschappen | Grondverwerving bij dijkversterkingen Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering e...
59 keer bekeken

Online seminar Team Waterschappen | Grondverwerving bij dijkversterkingen

Online seminar Team Waterschappen | Grondverwerving bij dijkversterkingen

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken.
Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol? 
Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit online seminar aan bod.

donderdag

29

november 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden.