Terug Hulp nodig
208 keer bekeken

Meer zekerheid verhoogt de waarde van mijn octrooi

De webinar kan bekeken worden. Ondertiteling volgt binnenkort.
Meer zekerheid verhoogt de waarde van mijn octrooi

U krijgt in Nederland altijd octrooi als u dit aanvraagt, ook als uit het onderzoek naar de stand van de techniek blijkt dat de geclaimde uitvinding (deels) niet nieuw of niet inventief is. In het huidige systeem weet noch de octrooihouder noch de derde waar de grenzen van de bescherming van een verleend octrooi liggen. Niemand weet daardoor wat de waarde van het octrooi is.  Als de octrooihouder meer zekerheid zou kunnen krijgen waar de grenzen van bescherming liggen, stijgt de waarde van het octrooi. Dit maakt licenties verlenen aan derden, verpanden aan de bank of handhaven van het octrooi tegen namakers makkelijker.

Hier vindt u twee inspiratie-interviews over de recente octrooiontwikkelingen in Frankrijk en in Zwitserland. Anselm Kamperman Sanders, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht doet een video-interview met Jérémie Fenichel, hoofd van de patentafdeling van het Franse octrooibureau INPI te Parijs en een interview met Alexander Pfister, hoofd juridische zaken van het Zwitserse octrooibureau IGE te Bern. Beiden zijn een belangrijke speler in de aanpassingen van de nationale octrooiverleningsprocedure in hun land. 

https://youtu.be/FrQA3Rw1jIw
https://youtu.be/tmdd8-R6FrQ 

woensdag

3

juni 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.