Skip to main content

Het is erg verleidelijk om direct over te gaan naar de webinars zelf: de inhoud, de slides, de presentator. Maar op het moment dat je geen duidelijk doel stelt, kan je webinar alsnog mislukken. Hoe stel je een goed en helder doel? Het antwoord zit in de funnel.

De vraag die je als eerste moet stellen is: “waarom willen we dit webinar organiseren?” Met andere woorden, wat is het uiteindelijke doel van onze inspanning? Wanneer we deze vragen stellen, krijgen we regelmatig de volgende antwoorden:

• “Wij willen informatie over ons product verspreiden.”
• “Wij willen meer klanten.”

In onze ervaring zijn dit soort doelstellingen te vaag. Het gevolg van vage doelstellingen is dat je ook een onduidelijke uitkomst krijgt. Waardoor je later de indruk hebt dat je webinar “niet heeft gewerkt”.

Een webinar staat niet op zichzelf

Dit is belangrijk om je te realiseren. Een webinar maakt vaak deel uit van een proces of reeks opeenvolgende handelingen die toespitsen op het uiteindelijke doel. Bijvoorbeeld verkoop. Dit wordt in de marketingwereld ook wel een “funnel” genoemd.

Illustratie trechter grafiek

Hoe werkt de funnel met een webinar erin?

Het webinar is vaak een stap voor mensen om echt kennis te maken met je product. De stap erboven zou bijvoorbeeld het bezoek aan een website kunnen zijn en de stap erna een afspraak met een accountmanager. Bij elke volgende stap haken er mensen af, maar uiteindelijk zal een x-percentage bezoekers klant worden. Door een dergelijke weergave te maken kan je, wanneer bijvoorbeeld het aantal klanten achterblijft, kijken waar dit precies gebeurt. Je kunt dan ook gericht ingrijpen. Als er genoeg mensen op de landingspagina komen, maar vervolgens niemand doorklikt naar de verkooppagina, gaat er daar iets fout en kun je bijsturen.

Scherpe evaluatie

Stel dat het doel van een webinar is dat zo veel mogelijk deelnemers een afspraak inplannen met een accountmanager. Het uiteindelijke succes van de campagne hangt af van het aantal geopende rekeningen of afgenomen abonnementen.

Het doel is om een webinar te houden voor 150 deelnemers en hier 25 afspraken aan over te houden. Uiteindelijk moet dit resulteren in 7 abonnementen. Het voordeel van een funnel is dat je tijdens de eindevaluatie precies kan zien in welke “laag” het wel of niet goed is gegaan. Lag het aan je uitnodigingstraject, je landingspagina, je call-to-actions? Hoe specifieker je bent, hoe scherper je kunt evalueren. En hoe succesvoller jouw webinars, hoe succesvoller je hele campagne vaak is.

Bijkomend voordeel: helderheid voor de organisatie

Door het hele proces op deze manier in kaart te brengen, zorg je er ook voor dat het binnen je eigen organisatie voor iedereen helder is wat er gaat gebeuren. Verreweg de meeste webinars hebben als doel dat de kijkers overgaan tot een bepaalde actie maar ook als je bijvoorbeeld kennis wil overdragen, kan het absoluut geen kwaad om te controleren of je bent geslaagd in je opzet.

Ons advies: maak altijd zelf een dergelijke funnel, al is het een krabbel op de achterkant van een bierviltje. Het maken ervan helpt enorm om helder te krijgen waarmee je bezig bent en draagt positief bij aan het uiteindelijke resultaat.

Author