Skip to main content

Tijdens een webinar komen er allerlei vragen binnen via de chat. Hoe zorg je ervoor dat deze in goede banen worden geleid? Dat doet de webinar moderator. Maar hoe werkt dat precies?

Tijdens een webinar zijn alle ogen gericht op de presentator en zijn presentatie. Je wilt dus ook dat de presentor zich volledig kan richten op de uitzending. Dat betekent ook dat die zich niet moet laten afleiden door alle vragen die binnenkomen via de chat. Er kunnen zomaar vragen tussen zitten die helemaal niet relevant zijn voor de uitzending. Tegelijkertijd wil je wel dat die vragen worden beantwoord. Daarvoor is er de moderator.

Wat is de achtergrond van de moderator?

Tijdens de chat komen er allerlei vragen binnen, technische maar ook inhoudelijke. Daarom is het handig als een moderator vakinhoudelijke kennis heeft. Het is daarbij belangrijk dat de moderator iemand is die snel kan handelen en bondig kan schrijven. Een moderator is om die reden vrijwel altijd iemand van de organisatie die het webinar organiseert. Technische vragen stuurt de moderator door naar de helpdesk.

Wat zijn de taken van de webinar moderator?

Vragen wil je niet onbeantwoord laten, maar niet alles is geschikt om door te sturen naar de presentator. Sommige vragen sluiten bijvoorbeeld helemaal niet aan bij het verhaal op dat moment. Als de presentator die in de uitzending zou behandelen, dan zou dit andere kijkers afleiden. De webinar moderator moet daarom in staat zijn de eenvoudiger vragen te beantwoorden.

De moderator weet genoeg van het onderwerp af om in te schatten of een vraag wél interessant is voor in de uitzending. De moderator selecteert en filtert dus. Hij of zij bepaalt of een vraag bijdraagt aan de boodschap van de uitzending. Een voorwaarde is dan dat de presentator de vraag direct kan beantwoorden.

Het kan ook zijn dat er vragen worden gesteld waaraan in de presentatie geen aandacht wordt besteed. In een webinar over bijvoorbeeld jaarcijfers van een bedrijf kunnen er kijkers zijn die vragen hebben over een bepaalde investering. De moderator kan dan bepalen dat de organisatie snel een gedegen antwoord formuleert. De presentator kan dit dan in de uitzending delen.

De moderator bepaalt dus welke vragen doorgestuurd kunnen worden naar de presentator en houdt rekening met de volgende factoren:

• Welke vragen dragen bij aan de boodschap? (selecteert en filtert)
• Kan de presentator deze vraag direct beantwoorden? (redactie)
• Wat leeft er onder de deelnemers wat niet in de presentatie is opgenomen? (redactie)

Betrek deelnemers

Betrokkenheid van deelnemers is belangrijk. Zeker bij een webinar met als hoofddoel leadgeneratie is het essentieel de vraagstellers goed te helpen en hen te activeren om op call-to-action buttons te klikken. Maar ook in andere webinars geldt: voor de betrokkenheid is het enorm belangrijk dat kijkers hun vraag snel beantwoord krijgen. Een moderator regelt dat.