Terug Hulp nodig
56 keer bekeken

BZK - Inspiratiebijeenkomst datagedreven HR

Programma Inspiratiebijeenkomst 2021 “Data verbindt”

Hoe kan HR-data zorgen voor verbinding tussen organisatie en medewerkers? Hoe kom je vanuit HR Analytics in verbinding met andere werkdomeinen? En hoe zorgt de verbinding van verschillende data voor een goede analyse en bijsturing van beleid?
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst vertellen alle sprekers vanuit hun eigen visie of ervaring hoe data een verbindende rol heeft.

Het programma:

09.30-09.40h Opening door dagvoorzitter Johan Willem van Dijk (hoofd Personeel en Organisatie, SZW) en Marc Allessie (directeur directie Ambtenaar en Organisatie, BZK)
09.40-10.25h Keynote spreker 1: Analytics translator: The new must-have role


Dr. Sjoerd van den Heuvel
University of Applied Sciences Utrecht

In 2018 verscheen in Harvard Business Review het artikel “Analytics translator: The new must-have role”. McKinsey introduceerde deze rol als de linking pin tussen de data scientists en de manager. Ben jij klaar om deze rol van (People) Analytics Translator op je te nemen? In deze interactieve sessie met Dr. Sjoerd van den Heuvel kom je hierachter en leer je wat de rol wél en niet inhoudt. Oh ja… hou je van quizzen? Zorg dan dat je erbij bent!

10.30-11.00h Workshopronde 1. Maak een keuze uit een van de twee workshops. Je kunt kiezen uit:

 Workshop -- Hoe kun je meer doen met IDU?
In-, door- en uitstroom is een belangrijk, en daardoor veel onderzocht, onderwerp binnen het HR domein. Tijdens deze workshop kijkt het Analytics Lab van P-direkt naar IDU vanuit minder traditionele perspectieven. Zo kan er nog meer inzicht verkregen worden. Het Analytics Lab voeren HR analytics onderzoeken uit voor ministeries/organisaties binnen het Rijk en hebben al verschillende verdiepende IDU onderzoeken uitgevoerd.Floris Kalk en Margriet Nieuwenhuis
Analytics Lab P-direkt

Workshop -- Van onderzoek naar beleid - Een praktijkcasus
Met deze praktijkcasus legt Willem Jan Pott-Hofstede, data analist bij Ministerie van Buitenlandse Zaken, uit hoe het verbinden van kwantitatieve data, kwalitatief onderzoek door ADR en HR-expertise leidt tot nieuw beleid voor de ingewikkelde interne arbeidsmarkt bij BZ.


Willem Jan Pott-Hofstede
Ministerie van Buitenlandse Zaken

11.05-11.35h Workshopronde 2. Maak een keuze uit een van de twee workshops. Je kunt kiezen uit:

Workshop -- 1 + 1 = 11
Menig grote organisatie heeft alles bij elkaar opgeteld aardig wat HR analytics professionals én slaagt er toch niet in echt impact te maken. In deze presentatie vertelt Gido van Puijenbroek, managing director AnaltiQs, hoe hij een tech bedrijf helpt om het geheel van HR analytics resources groter te laten zijn dan de som der delen. Hierbij gaat hij specifiek in op de rol van HR analytics Translator en Product Owner, de twee must-have rollen om van één plus één elf te maken.


Gido van Puijenbroek
AnalitiQs - No Ties

Workshop -- Verbinding vanuit feedback
ICTU en Effectory nemen je mee in de mogelijkheden om met InternetSpiegel nog gerichter een bijdrage te leveren aan belangrijke HR-thema’s. Door de employee journey in kaart te brengen en het gericht inzetten van HR analytics haal je meer uit onderzoeksdata en breng je het in verbinding met belangrijke uitdagingen binnen jouw organisatie. Zo kan je vanuit de feedback van medewerkers gerichter beslissingen nemen rondom specifieke (HR)vraagstukken. Vraagstukken als; Hoe kunnen we prestaties bevorderen? Hoe kunnen we ongewenste uitstroom managen of zelfs voorkomen? En hoe voorkomen we een te hoge werkdruk onder medewerkers? In de workshop delen zij best practices en gaan graag met je in gesprek over de verbinding tussen HR analytics, medewerkersonderzoek en belangrijke HR-vraagstukken.


Titia Sietsma
ICTU

Yme Dijkstra
Effectory
11.40-12.25h Keynote spreker 2: Samen dieper graven met HR analytics onderzoek

Eef Bloemers
APG

Kim Schouten
Erasmus Q Intelligence

Koen Bel
Erasmus Q Intelligence

Eef, Kim en Koen nemen je mee in een succesvol doorlopen HR Analytics project bij APG. Van kop tot staart lichten zij het onderzoek naar het personeelsverloop bij een Klant Contact Center toe. Ze laten je daarbij zien dat HR analytics vereist om met betrokkenen iedere keer een spade dieper te gaan. Hun reis start met de vaststelling van de klantvraag om via beschrijvende rapporten en analytische modellen uiteindelijk tot concrete inzichten te komen om de business aan het werk te zetten. Of ze daarmee de bodem bereikt hebben…?

12.25-12.30h Afsluiting

 

donderdag

30

september 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.