Terug Hulp nodig

De LegitiMaat – beoordeling van algoritmen

De LegitiMaat – beoordeling van algoritmen

De overheid heeft veel verschillende taken. Deze taken worden bij wet toegekend aan een bestuursorgaan. Een deel van deze wettelijke taken wordt geautomatiseerd uitgevoerd met algoritmen. Denk aan het opleggen van boetes voor te hard rijden, het terugvorderen van toeslagen of het verlenen van AOW of kinderbijslag. Net als bij een meer zichtbare uitvoering van taken zoals het ophogen van dijken, is het belangrijk om te weten hoe deze processen verlopen en welke keuzen daarbij gemaakt zijn. Want ook de geautomatiseerde uitvoering van wetten is publiek handelen en moet legitiem zijn. Maar hoe kun je IT-systemen beoordelen op rechtmatigheid en behoorlijkheid? Dat is waarom we De LegitiMaat hebben ontwikkeld: een methode om vanuit 3 disciplines onder de motorkap van de geautomatiseerde overheid te kijken. De onderzoeksleider van dit project Marlies van Eck zal samen met de andere onderzoekers vertellen over het instrument, de totstandkoming en de vervolgstappen. 

vrijdag

30

september 2022

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.