Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
567 keer bekeken

Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++): 30 juni

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO²-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan?

Tijdens de Webinar ‘Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)’ op dinsdag 30 juni van 13.00 – 14.00 uur, krijgt u antwoord op deze en tal van andere SDE++-vragen.

Doelgroep
Dit webinar is specifiek gericht op SDE++-aanvragers voor (industriële) bedrijven, intermediairs en adviesbureaus die geïnteresseerd zijn in de nieuwe CO²-reducerende technieken. Na publicatie van de regeling in de Staatscourant volgt nog een ‘Algemene SDE++-webinar’.

SDE++
De SDE++ ...

Datum:
Duur: 1 uur
127 keer bekeken

Online informatiebijeenkomst hoogspanningsproject Net op zee Ijmuiden Ver Alpha - alternatieven naar Borssele

Online informatiebijeenkomst hoogspanningsproject Net op zee Ijmuiden Ver Alpha - alternatieven naar Borssele

De Integrale Effecten Analyse (IEA) ligt van 12 juni tot en met 10 juli ter inzage ligt voor openbare raadpleging. Tijdens dit webinar wordt deze toegelicht voor de tracéalternatieven naar Borssele en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen.

In het andere webinar wordt dieper ingezoomd op het alternatief naar Geertruidenberg.

Voor de netaansluiting van hoogspanningsproject Net op zee Ijmuiden Ver ...

Datum:
Duur: 1 uur
199 keer bekeken

Online informatiebijeenkomst hoogspanningsproject Net op zee Ijmuiden Ver Alpha - alternatief naar Geertruidenberg

Online informatiebijeenkomst hoogspanningsproject Net op zee Ijmuiden Ver Alpha - alternatief naar Geertruidenberg

De Integrale Effecten Analyse (IEA) ligt van 12 juni tot en met 10 juli ter inzage ligt voor openbare raadpleging. Tijdens dit webinar wordt deze toegelicht voor het tracéalternatief naar Geertruidenberg en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen.

In het andere webinar wordt dieper ingezoomd op de alternatieven naar Borssele.

Voor de netaansluiting van hoogspanningsproject Net op zee Ijmuiden Ver ...

Datum:
Duur: 1 uur
Datum:
Duur: 1 uur
506 keer bekeken

Informatief webinar Energie-audit EED

Informatief webinar Energie-audit EED

Ondernemingen met de energie-auditplicht moeten op grond van de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) vier jaar na hun energie-audit de volgende uitvoeren. Via dit informatief webinar weet u in een uurtje wat de audit van u vraagt én hoe u deze indient bij RVO.nl. Stel bovendien via de chat uw vragen rechtstreeks aan onze adviseurs. Ook energie-adviseurs zijn van harte uitgenodigd om ...

Datum:
Duur: 1 uur
3026 keer bekeken

Informatieplicht energiebesparing eLoket

Informatieplicht energiebesparing eLoket

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid én het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. 

Wat betekent de informatieplicht? ...

Datum:
Duur: 1 uur
24 keer bekeken

Switchen naar aardgasvrije (nieuwbouw) woningen is mogelijk

Wordt er in uw gemeente nieuwbouw gerealiseerd? Is de omgevingsvergunning verstrekt vóór 1 juli 2018 en met een aardgasaansluiting? Wilt u als gemeente van het aardgas af? Wilt u als gemeente advies, inzicht en ervaringen over aardgasvrije nieuwe en bestaande woningen?
Op 30 januari 2019 vanaf 11.00 uur organiseert RVO.nl een webinar voor gemeenten waar u ...

Datum:
Duur: 2 uur
2621 keer bekeken

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en instellingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.


Wat ...

Datum:
Duur: 1 uur
390 keer bekeken

Webinar WBSO - Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D?

Webinar WBSO - Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D?

Bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten? Of met technisch-wetenschappelijk onderzoek? En vraagt u zich af hoe u dit kunt financieren? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft financiële steun aan innovatieve bedrijven via de innovatieregeling WBSO. Jaarlijks maken ruim 21.000 bedrijven er gebruik van. In het online seminar ‘Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D’ ...

Datum:
Duur: 45 minuten
273 keer bekeken

BENG

BENG

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG eisen de EPC bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.  Bent u al op de hoogte van wat er voor u gaat veranderen?

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe methodiek NTA 8800, maar ...

Datum:
Duur: 1 uur