filter webinarsClose filter
Log in for a complete overview of all available webinars
252 OnDemand views

Informatief webinar Energie-audit EED

Informatief webinar Energie-audit EED

Ondernemingen met de energie-auditplicht moeten op grond van de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) vier jaar na hun energie-audit de volgende uitvoeren. Via dit informatief webinar weet u in een uurtje wat de audit van u vraagt én hoe u deze indient bij RVO.nl. Stel bovendien via de chat uw vragen rechtstreeks aan onze adviseurs. Ook energie-adviseurs zijn van harte uitgenodigd om ...

Date: 13 January 2020
Duration: 1 Hours
2882 OnDemand views

Informatieplicht energiebesparing eLoket

Informatieplicht energiebesparing eLoket

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid én het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. 

Wat betekent de informatieplicht? ...

Date: 19 March 2019
Duration: 1 Hours
24 OnDemand views

Switchen naar aardgasvrije (nieuwbouw) woningen is mogelijk

Wordt er in uw gemeente nieuwbouw gerealiseerd? Is de omgevingsvergunning verstrekt vóór 1 juli 2018 en met een aardgasaansluiting? Wilt u als gemeente van het aardgas af? Wilt u als gemeente advies, inzicht en ervaringen over aardgasvrije nieuwe en bestaande woningen?
Op 30 januari 2019 vanaf 11.00 uur organiseert RVO.nl een webinar voor gemeenten waar u ...

Date: 30 January 2019
Duration: 2 Hours
2585 OnDemand views

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en instellingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.


Wat ...

Date: 11 December 2018
Duration: 1 Hours
291 OnDemand views

Webinar WBSO - Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D?

Webinar WBSO - Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D?

Bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten? Of met technisch-wetenschappelijk onderzoek? En vraagt u zich af hoe u dit kunt financieren? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft financiële steun aan innovatieve bedrijven via de innovatieregeling WBSO. Jaarlijks maken ruim 21.000 bedrijven er gebruik van. In het online seminar ‘Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D’ ...

Date: 8 November 2018
Duration: 45 Minutes
252 OnDemand views

BENG

BENG

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG eisen de EPC bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.  Bent u al op de hoogte van wat er voor u gaat veranderen?

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe methodiek NTA 8800, maar ...

Date: 19 September 2018
Duration: 1 Hours
23 OnDemand views

Informatief webinar subsidieregeling Systeemintegratie op de Noordzee

Informatief webinar subsidieregeling Systeemintegratie op de Noordzee

Bekijk hier het webinar van 15 mei 2018 over de subsidieregeling Systeemintegratie op de Noordzee. Deze regeling gaat op 2 juli 2018 open en sluit op 6 november. U hoort alles over het doel van de regeling evenals de voorwaarden en details. Krijg tevens advies over waar u op moet letten bij het indienen van ...

Date: 15 May 2018
Duration: 1 Hours
942 OnDemand views

Webinar WBSO - Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D?

Webinar WBSO - Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D?

Bent u bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten? En vraagt u zich af hoe u dit kunt financieren? EZ geeft financiële steun aan innovatieve bedrijven. Zo’n duwtje in de rug is de innovatieregeling WBSO. Jaarlijks maken ruim 22.000 bedrijven er gebruik van. In het online seminar ‘Hoe verlaag ik mijn kosten voor R&D’ krijgt ...

Date: 9 November 2017
Duration: 30 Minutes
44 OnDemand views

Verdiepend webinar INTERREG North West Europe

De Nederlandse contactpersonen van het INTERREG North West Europe (NWE) subsidieprogramma bij RVO.nl organiseren op 10 januari 2017 een verdiepend Webinar over het maken van succesvolle aanvragen in deze regeling.

INTERREG NWE is een internationaal programma en richt zich op deelname van partijen uit (delen van) 7 landen in de Noord West Europese regio (zie voor meer ...

Date: 10 January 2017
Duration: 1 Hours
182 OnDemand views

Alles wat u moet weten over de voorgenomen eisen op het gebied van BENG

Alles wat u moet weten over de voorgenomen eisen op het gebied van BENG

RVO.nl organiseert op dinsdag 22 november 2016 een webinar over BENG.
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en deze voorgenomen eisen zullen de EPC methode voor nieuwbouw gaan vervangen per 1 januari 2021. (Voor overheidsgebouwen geldt de verplichting 2 jaar eerder).
In dit online seminar zullen onze RVO experts u verder informeren over BENG.  Wat er ...

Date: 22 November 2016
Duration: 1 Hours