Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
65 keer bekeken

Verdieping INTERREG Europe

Verdieping INTERREG Europe

RVO.nl organiseert op vrijdag 11 maart een webinar over het Europese subsidieprogramma Interreg-Europe is een interregionaal programma voor alle landen van de EU, en voor Zwitserland en Noorwegen. Het Interreg-Europe-programma kent voor de subsidieperiode 2015-2020 verschillende regels en voorwaarden. In dit online seminar gaat Machtelijn Brummel, contactpersoon in Nederland, verder in op de inhoud van ...

Datum:
Duur: 1 uur
79 keer bekeken

Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers

Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers

RVO.nl organiseert op vrijdag 9 oktober een kennismakingswebinar over de Europese subsidieregeling INTERREG. INTERREG investeert in innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken en bestaat uit drie programma’s: North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en Europe. De contactpersonen van de INTERREG-programma’s van RVO.nl vertellen in dit webinar wat de verschillende programma’s van ...

Datum:
Duur: 1 uur
176 keer bekeken

Verdieping INTERREG North West Europe (NWE)

Verdieping INTERREG North West Europe (NWE)

RVO.nl organiseert op woensdag 16 september een webinar over het Europese subsidieprogramma INTERREG North West Europe (NWE). NWE is een van de drie programma’s van INTERREG waarvoor bij RVO.nl de contactpersonen werkzaam zijn. Het NWE-programma kent voor de subsidieperiode 2015-2020 verschillende regels en voorwaarden. In dit online seminar gaan de contactpersonen uitgebreid in op de ...

Datum:
Duur: 1 uur
286 keer bekeken

Subsidie voor energiebesparing in huurwoningen

Subsidie voor energiebesparing in huurwoningen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft twee subsidieregelingen voor verhuurders die investeren in energiebesparing in huurwoningen. Het gaat om de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH). Voor zowel STEP als FEH geldt als belangrijkste voorwaarde dat de Energie-Index van de huurwoning verbetert.

Gratis online seminar
Tijdens dit gratis online webinar vertellen Rob Smit en Martijn van Horen ...

Datum:
Duur: 1 uur
730 keer bekeken

Meedoen aan INTERREG 2014-2020

Het Europese subsidieprogramma INTERREG investeert in innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Ook in de vijfde programmaperiode 2014-2020 stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Eind 2014 zal de programmaperiode officieel starten.

Online presentatie

Voor alle praktische informatie rondom meedoen aan de nieuwe programmaperiode, verzorgen de ...

Datum:
Duur: 1 uur