Terug Hulp nodig

Verdiepend webinar INTERREG North West Europe

De Nederlandse contactpersonen van het INTERREG North West Europe (NWE) subsidieprogramma bij RVO.nl organiseren op 10 januari 2017 een verdiepend Webinar over het maken van succesvolle aanvragen in deze regeling.

INTERREG NWE is een internationaal programma en richt zich op deelname van partijen uit (delen van) 7 landen in de Noord West Europese regio (zie voor meer informatie de website: www.nweurope.eu ). Het NWE programma richt zich op het ontwikkelen, testen en de invoering van innovaties waarvoor internationale samenwerking nodig is. Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:
·         Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie voor met name SME’s, door samenwerking met kennisinstellingen en triple helix partijen;
·         Technieken, processen en/of diensten die materiaal helpen besparen;
·         Energie systemen die CO2 reductie tot gevolg hebben;
·         Duurzaam vervoer of vervoersconcepten gericht op CO2 reductie.

Dit Webinar is een verdiepend Webinar, dit betekent dat er vanuit wordt gegaan dat men gedegen basiskennis van het programma heeft. Het Webinar zal kort een algemene samenvatting geven van het Interreg NWE programma, maar zal zich vervolgens vooral richten op de lessons learnt van de afgelopen drie calls for proposals.  Er zal ingegaan worden op wat succesvolle projecten sterk maakt en wat de belangrijkste faalfactoren van indieningen die het niet hebben gered. Er wordt ingegaan op het nieuwe aanvraagformulier voor stap1 projecten, op het laatste programma nieuws en op de nieuwe handleiding voor omgaan met staatsteunissues in NWE projecten.

Het Webinar is vooral interessant voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden die willen participeren in een INTERREG NWE project.

SPREKER
Het webinar wordt in het Nederlands gegeven. De presentatie wordt verzorgd door Jacqueline Brouwer en Ge Huismans, beiden als Nationaal Contact Persoon aan het NWE programma verbonden en werkzaam bij Rvo.nl

dinsdag

10

januari 2017

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.