Terug Hulp nodig

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten

Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer| Wat u moet weten

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en instellingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.


Wat betekent de informatieplicht?
Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De ErkendeMaatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen. Door het treffen van alle erkende maatregelen, die van toepassing zijn op uw bedrijfstak voldoet u in ieder geval aan de energiebesparingsplicht.

Doel webinar
Tijdens het webinar Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer hoort u wat de informatieplicht inhoudt, voor wie die geldt, hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werkt en welke acties u moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen. Stel tijdens het webinar bovendien live uw vragen aan onze adviseurs.

Voor wie geldt de informatieplicht? Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de Wetcheckerenergiebesparing controleert u snel welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden, en of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht moet voldoen.

Programma webinar
19.00 uur Presentatie Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer door Stef Strik van het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) Presentatie werking systematiek Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing door Patrick Dijk van Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL)
Vanaf 19.30 uur Veel gestelde vragen  

Chatten
Gedurende het gehele webinar kunt u chatten met adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Kenniscentrum InfoMil. Veel gestelde vragen zullen we bovendien live beantwoorden.

Aanmelden
U kunt zich nu al aanmelden!

Meer informatie
Heeft u vragen? Lees de veelgesteldevragen informatieplichtenergiebesparingof neem contact met RVO.nl op.  

Graag tot 11 december 2018 om 19.00 uur bij het webinar!  

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

dinsdag

11

december 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.