Terug Hulp nodig

Verdieping INTERREG North West Europe (NWE)

Verdieping INTERREG North West Europe (NWE)

RVO.nl organiseert op woensdag 16 september een webinar over het Europese subsidieprogramma INTERREG North West Europe (NWE). NWE is een van de drie programma’s van INTERREG waarvoor bij RVO.nl de contactpersonen werkzaam zijn. Het NWE-programma kent voor de subsidieperiode 2015-2020 verschillende regels en voorwaarden. In dit online seminar gaan de contactpersonen uitgebreid in op de inhoud van het programma, de regels en voorwaarden voor deelname en tips en adviezen om de slagingskans te vergroten. Het webinar is bedoeld voor potentiele deelnemers aan het NWE-programma of voor degenen die nog twijfelen tussen NWE en andere financieringsfondsen voor internationale duurzame of innovatieve projecten.

SPREKER
De presentatie wordt verzorgd door Gé Huismans en Jacqueline Brouwer, contactpersonen voor INTERREG NWE bij RVO.nl. De contactpersonen kunnen helpen in alle fasen van het programma – van globaal idee, het zoeken van partners tot de definitieve indiening.

woensdag

16

september 2015

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.