Terug Hulp nodig

Gratis webinar De Omgevingsvisie – een praktisch koersdocument uit de praktijk

 

De omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van uw beleid en ambities voor de fysieke leefomgeving. Zowel het huidig beleid als de ontwikkelingen die op ons afkomen zijn meegenomen in dit koersdocument. Het document heet officieel “koersdocument omgevingsvisie Duiven”. Zeg maar een soort basis omgevingsvisie die gebruikt zal worden als gespreksagenda met onze partners en samenleving. In dit document staan ook de dilemma’s verwoord. Wij hopen in het gesprek met de samenleving een beter richting te herleiden wat voor een gemeente wij willen zijn.  

In dit webinar worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:  

- Inhoud (reikwijdte fysieke leefomgeving) 
- Proces (ambtelijk/bestuurlijk) 
- Samenwerking partners 
- Participatie  

Deze thema’s worden besproken aan de hand van de praktijkervaring die Marco van der Pol heeft opgedaan bij de gemeente Duiven en Westervoort.

Door u in te schrijven voor dit gratis webinar wordt u ook aangemeld voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief over Schulinck Opleidingen Omgevingsrecht. Elke nieuwsbrief bevat een uitschrijflink.

donderdag

27

augustus 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, indien u hiervoor was aangemeld kunt u inloggen om het terug te kijken.