Terug Hulp nodig

Afbakening Jeugdwet met andere (zorg)wetten

Gemeenten hoeven geen jeugdhulp toe te kennen als jeugdigen die hulp op basis van een andere wet kunnen krijgen. De vraag wanneer bepaalde hulp onder de Jeugdwet valt en wanneer een andere wet hulp biedt, is complex. We krijgen daar ook veel vragen over op onze juridische helpdesk.  

In dit webinar bespreken we wanneer jeugdigen hulp kunnen krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo 2015 en het Passend Onderwijs. Na het volgen van dit webinar kunt u inschatten of een hulpvraag onder de Jeugdwet thuishoort, of een andere (zorg) wet aan zet is.

donderdag

26

november 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.