Terug Hulp nodig

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bevat het raamwerk voor een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. De Wkb treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking. Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) bevat de uitwerking van de wijzigingen in vergunningverlening en handhaving. Een meldingsplicht vervangt de vergunningplicht. Aan de hand van een borgingsplan beoordeelt een private kwaliteitsborger of het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften zal voldoen. De positieve verklaring van de kwaliteitsborger is onderdeel van het dossier bevoegd gezag. Zonder volledig dossier mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. De gemeente behoudt zijn handhavingsbevoegdheden.  

In een kosteloos, driekwartier durend, webinar gaat Peter de Haan in op de laatste ontwikkelingen rondom de Wkb, het Bkb en bouwen onder de Omgevingswet. U krijgt concrete handvatten voor in de praktijk.

Door u in te schrijven voor dit gratis webinar wordt u ook aangemeld voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief over Schulinck Opleidingen Omgevingsrecht. Elke nieuwsbrief bevat een uitschrijflink.

dinsdag

2

juni 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, indien u hiervoor was aangemeld kunt u inloggen om het terug te kijken.