Skip to main content

Veiligheid bij webinars is extreem belangrijk. Maar veiligheid wordt ook snel een technisch verhaal, met termen als encrypties, dataverzending en hosting. Dit zijn de acht belangrijkste vragen over veiligheid bij webinars, simpel en helder beantwoord.

1. Waarom is veiligheid zo belangrijk?

Dat lijkt misschien een open deur, maar het is toch belangrijk om even bij stil te staan. Wat als ineens alle gegevens van deelnemers op straat liggen? Of iemand hackt de uitzending? Daar heb je als bedrijf natuurlijk geen behoefte aan. Om die reden gaan wij voor maximale veiligheid bij webinars, zonder het gebruiksgemak uit het oog te verliezen.

2. Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Gegevens slaan we op een centrale plek op, een afgesloten datacenter in Europa. De gegevens kunnen alleen ontsloten worden door aangewezen medewerkers van Online Seminar.

3. Wie heeft toegang tot mijn gegevens en die van de kijkers?

Alleen mensen met direct belang krijgen toegang, zoals de regisseur, de moderator en de betrokken medewerkers van het bedrijf dat het webinar verzorgt. Wij hanteren een systeem van rollen en rechten; afhankelijk van welke rol je hebt, krijg je rechten tot een deel van de data. Toegang tot data wordt altijd gelogd. Kijkers zelf hebben alleen toegang tot hun eigen account.

4. Hoe versleutelen wij data?

We volgen de hoogste standaard in onze branche en gebruiken daar waar mogelijk de laatste technische opties. Data wordt verder op verschillende momenten en manieren versleuteld. Geen van de versleutelingen is hetzelfde: tijdens het transport tussen persoon en server of database, bij opslag van de data en bij de back-up van data. Steeds gebruiken we een andere versleuteling om data veilig te houden.

5. Wat is het belang van verificatie van accounts via mailadressen?

Met het verifiëren van e-mailadressen weten we dat de juiste persoon aan een e-mailadres is gekoppeld. Het e-mailadres moet bestaan, zodat uitnodigingen en contactmomenten bij de juiste persoon terechtkomen. Verder is het e-mailadres ook belangrijk om het account eventueel te kunnen resetten.

6. Wat zijn pentests en waarom worden die uitgevoerd?

Pentests staat voor penetratietests. Dit zijn tests om onze eigen systemen te testen en scannen, en zo te zien of er zwakheden in zitten. Wanneer zwakheden aan het licht komen, kunnen we die snel verhelpen en zo de veiligheid waarborgen.

7. Maken we back-ups, op welke manier en hoe vaak?

We maken volcontinu back-ups. Bij storingen wil je namelijk het verlies van data zoveel mogelijk beperken. Backups bewaren we in ons datacenter. Daarnaast worden de back-ups ook zwaar versleuteld bewaard op een andere geheime locatie, voor het zeer zeldzame geval dat er iets met ons datacenter zou gebeuren. Hierdoor hebben we altijd toegang tot de laatste data en kunnen we de continuïteit waarborgen.