Skip to main content

Wat moet de return of investment (ROI) van een webinar zijn? Met andere woorden, wat moet de investering in webinars opleveren? Dit is hoe je bepaalt of webinar als een tool in de marketingmix een waardevolle aanvulling is.

Het grote voordeel van online tools in het algemeen is dit: ze genereren data. Data over wie er geïnteresseerd is in jouw product of onderwerp, hoe hoog het engagement is en hoe lang mensen lezen of kijken. Dit geldt voor sites en nieuwsbrieven, maar zeker ook voor webinars. Webinars zoals die van Online Seminar hebben allerlei tools waarmee je meetbare, waardevolle informatie kunt genereren.

ROI Webinar: doelen stellen

Maar allereerst is het van groot belang dat je helder voor ogen hebt wat het doel is. Dit kan bijvoorbeeld zijn leads genereren, e-learning of inzicht in de interesses van je doelgroep. Een webinar is altijd een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich. Daarnaast is het goed om duidelijk te hebben wat je minimaal wilt behalen: hoeveel leads, hoeveel geslaagde studenten, welke inzichten?

Zo haal je alles uit het webinar

Aan de hand van die antwoorden kun je vervolgens slim en tactisch alles uit het webinar halen wat erin zit. Dat begint met het bepalen van de tijd van het webinar, de juiste kernboodschappen en een goede uitnodiging. Vervolgens stuur je op het juiste moment een reminder. Daarna geef je scherp en waardevol webinar.

Analyseren & monitoren

Om het effect van een webinar te meten, is er geen apart systeem nodig. De tool in ons systeem houdt namelijk álles bij: wie zijn de deelnemers, hoe komen ze op het webinar terecht, hoe actief was hun deelname, zijn ze uiteindelijk geconverteerd? Kortom; na het webinar weet je direct of het webinar een positief rendement heeft.

De data vragen vervolgens om een goede analyse. Stel, van de 100 inschrijvingen kijken 80 daadwerkelijk het seminar. Eén conclusie is: 20 zijn er afgehaakt. Maar waarom is dat zo? En op welk punt? Bij Online Seminar maken we altijd een deep dive in de data om dat soort informatie boven tafel te halen. Alleen dan bieden de data meerwaarde.

Meerdere webinars

Wat voor één seminar geldt, geldt natuurlijk ook als je webinars vaker inzet. Denk aan reeksen webinars, of interactieve on demand webinars die duurzame content bevatten en lange tijd waardevolle data kunnen genereren. Dit kan op lange termijn en op verschillende manieren gemonitord worden. Dat kan op webinarniveau, gebruikersniveau en ook bedrijfsniveau.

Op die manier zie je wat webinars voor je bedrijf doen als je ze vaker inzet. Zo kun je ze optimaliseren en geven ze ook een duidelijker resultaat.

Checklist ROI webinar

  • Wat is het doel van het webinar: waar gaat het over?
  • Wat is het zakelijk doel: hoeveel leads, kijkers, of geslaagden moet het opleveren?
  • Creëer een sterk webinar.
  • Zorg voor een goede data-analyse.

Author