Terug Hulp nodig

Webinar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Het IMVO-convenant nader toegelicht
Webinar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Investeren met oog voor mensenrechten en klimaat. Verzekeraars móéten daarmee aan de slag op grond van het IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), dat onlangs werd afgesloten tussen het Verbond, maatschappelijke organisaties, vakbonden en rijksoverheid.  

Op woensdag 26 september a.s. organiseert de Insurance Academy van het Verbond daarom een webinar over dit convenant. Deskundigen uit de bedrijfstak gaan daarbij in op de inhoud van het convenant en de verplichtingen die eruit voortvloeien. Ook reiken zij u handvatten om uw beleggingsbeleid in lijn met het convenant te brengen en putten zij uit eigen praktijkervaring. Voor de live-deelnemers is het uiteraard mogelijk om via de chatfunctie actief aan het webinar deel te nemen en/of vragen te stellen. Bent u niet in de gelegenheid om live te kijken? Dan kunt u het webinar later terugkijken. De mogelijkheid om vragen te stellen is dan alleen niet meer aanwezig.  

Het convenant is door de algemene ledenvergadering van het Verbond aangenomen als bindende zelfregulering. Meld u daarom nu aan voor dit webinar en weet wat er van u verwacht wordt!  

Doelgroep
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden. Deelname is vooral van belang voor medewerkers van verzekeraars die zich bezighouden met het beleggingsbeleid in het algemeen en duurzaam beleggen in het bijzonder, externe vermogensbeheerders van verzekeraars en verder voor iedereen die in het IMVO-convenant en duurzaam beleggen geïnteresseerd is.

woensdag

26

september 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.