Terug Hulp nodig

iVRI; de uitrol

De ontwikkelingen van Talking Traffic vorderen gestaag. Dit betekent dat de komende maanden de uitrol van de iVRI en ITS applicatie verder geïntensiveerd wordt. Na heel veel werk achter de schermen, gaan nu ook de reizigers merken welke stappen wij als partnership het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Graag brengen wij u op de hoogte van laatste ontwikkelingen, de planning en hoe het straks geregeld is met het beheer en onderhoud. Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. De ITS Applicatie

Status van de ontwikkelingen mbt:
• De C-ITS use cases.
            Use case informeren
            Use case prioriteren
            Use case optimaliseren
• Koppelvlakken met de RIS en LDM+
• Generator en Applicatieplatform

Willem Mak
Binnen Vialis Mobiliteit verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe C-ITS standaard regelingen. Deze nieuwe generatie verkeersregelingen bieden naast de C-ITS toepassingen ook op verkeerskundig gebeid een groot palet aan noviteiten. Belangrijkste eigenschap is de verkeerskundige aanpak in combinatie met het gewenste beleid van de wegbeheerders waardoor 24/7 efficiënt regelingen geborgd gaat worden.


2. Planning en ombouw van de VRI’s


• Deliverables te leveren producten
            Applicaties
            ViTrac, FR90/40 en LTC+
            ICAH
            RIS / Wifi-P
• Ombouw werkzaamheden/planning/doorlooptijd per type VRA
            Vitrac
            FR90/94
            LTC+
• Overall planning
• Aanspreekpunten 

Justin Wanninkhof
Binnen Vialis Mobiliteit het aanspreekpunt voor de uitrol van de menukaarten van Talking Traffic. Van aanvraag tot oplevering verantwoordelijk voor alle wijzigingen naar de iVRI.


3. Onderhoud en SLA

• Er zal worden geschetst wat de post Onderhoud in de Talking Traffic-opdracht inhoudt.
• Hoe past dit onderdeel in de bestaande SLA van de VRI-installatie?
• Op welke manier wordt er service geboden?
• Hoe verloopt de service wanneer onderdelen van derden en een Vialis automaat worden gecombineerd en vice versa?

Marvin van Kanten
Binnen Vialis verantwoordelijk van de mobilisatie van het Talking Traffic traject bij Vialis Asset Management. Dit betekent vanuit Asset Management zorg dragen voor een optimale afstemming met de andere marktsegmenten ter voorbereiding op het ombouwen van VRI installaties en de voorbereiding van de serviceorganisatie voor het Onderhoudsdeel.

maandag

28

augustus 2017

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is niet meer beschikbaar.