Wat is een webinar?

Een webinar is een interactieve, audiovisuele, online uitzending van uw presentatie of college. Duizenden deelnemers kunnen zowel live als on demand naar een webinar kijken en actief deelnemen. De resultaten zijn meetbaar door de grote hoeveelheid data die vooraf, tijdens, en na het webinar wordt verzameld. Na een eenvoudig registratieproces kan uw doelgroep het webinar volgen vanaf elke gewenste locatie, op elk gewenst moment, en vanaf elk device. Het webinar platform van OnlineSeminar is volledig webbased en daarmee toegankelijk vanaf smartphone, tablet, laptop en pc. Het installeren van software is niet nodig (geen download, geen app, geen plugin).

Betrokkenheid door interactie

De webinar software van OnlineSeminar biedt verschillende mogelijkheden tot interactie. Door de juiste inzet van deze functionaliteiten betrekt u uw doelgroep bij uw webinar, vergaart u relevante data, en kunt u de gepaste follow up verzorgen. OnlineSeminar adviseert u graag bij de organisatie van uw webinar.

chat functie in beeld van Online Seminar webinar

Met de chatfunctie van OnlineSeminar kunnen deelnemers live reageren en vragen stellen. Als organisator van het webinar peilt u de mening van uw doelgroep door vragen aan hen voor te leggen met de functionaliteiten Poll vragen en Enqûete. Presenteer uw product of dienst en genereer leads door de inzet van de Call-to-action functionaliteit.

Alle webinar data wordt geregistreerd, zodat u direct na afloop van het webinar de beschikking heeft over een schat aan informatie. Denk hierbij aan deelnemergegevens, kijktijd, en antwoorden op poll- en enquêtevragen. Daarnaast ontvangt u een overzicht van de volledige chathistorie.

Bekijk een aantal functionaliteiten van de webinar software van OnlineSeminar:

Zodra de live uitzending gestart is, kunnen deelnemers door middel van de chatfunctie actief aan het webinar deelnemen. Vragen en reacties komen binnen bij een team van moderatoren dat de chatberichten van het webinar screent, afhandelt en eventueel doorzet naar de uitzending. Na afloop ontvangt u een overzicht  van de volledige chathistorie.

Wilt u weten welke deelnemers al klant bij u zijn? Of welke collega’s reeds bekend zijn met een nieuwe procedure? Door het gebruik van poll vragen krijgt u hier met een druk op de knop antwoord op. Het inzetten van poll vragen tijdens een webinar zorgt voor een betrokken publiek, en waardevolle informatie. De resultaten van de door u ingezette poll vragen ontvangt u na afloop van het webinar. OnlineSeminar verwerkt deze voor u in een overzichtelijke rapportage.

Wilt u ook na het webinar in contact blijven met uw deelnemers? Gebruik dan de Call-to-action functie van OnlineSeminar. Een opvallende button met een doorklik naar een door u gekozen link. Hiermee kunnen deelnemers zich bijvoorbeeld aanmelden voor uw nieuwsbrief of uw volgende webinar. Maar ook interesse in een adviesgesprek of directe aankoop van uw product of dienst kunt u door middel van deze functionaliteit aanbieden aan de deelnemers van uw webinar.

Sluit uw webinar af met een enquête. Hierin kunt u de deelnemers vragen naar hun mening over het bekeken webinar of een daaraan gerelateerd onderwerp. Maar de enquête is ook een nieuw contactmoment dat u uitstekend kunt inzetten om extra data van de deelnemers te verzamelen. De uitslagen van de enquête maken deel uit van de uitgebreide rapportage die u na afloop van het webinar ontvangt.

Zet u webinars in als leermiddel? Dan kan de toetsmodule u veel werk uit handen nemen en daarmee kosten en tijd besparen! Na afloop van het webinar kunt u de deelnemers een toets aanbieden. U bepaalt vooraf de parameters en het OnlineSeminar platform stelt direct en automatisch vast of een deelnemer geslaagd is. De certificaten van het webinar worden eveneens automatisch verstuurd. U ontvangt een overzicht met alle resultaten. Geen nakijkwerk meer! Alles is geïntegreerd in uw webinar.

On demand

Uw webinar opnemen? Dat doet OnlineSeminar graag voor u. Uw webinar is dan na afloop van de live uitzending eenvoudig terug te kijken via de on demand versie. Deze webinar opname houdt uw verhaal beschikbaar voor deelnemers die niet in staat waren het live webinar bij te wonen. Heeft u het webinar ingezet voor opleidingsdoeleinden? Met de interactieve on demand versie kunt u deelnemers blijven certificeren en bijvoorbeeld Permanente Educatie Punten (PE-punten) toekennen.

Uw webinar verrijken

Het OnlineSeminar platform biedt standaard de volgende mogelijkheden om uw webinar te verrijken:

  • Presentatie slides
  • Video en audio
  • Desktop sharing
  • Presentator op afstand

Toepassingsmogelijkheden

Communicatie vindt voor een groot deel online plaats. Een webinar is een innovatief middel met oneindig veel toepassingsmogelijkheden. Steeds meer organisaties ontdekken hoe waardevol een webinar kan zijn om in contact te komen met de doelgroep.

 

Leadgeneratie webinar

In de uiterst competitieve markt van financiële instellingen is OnlineSeminar toonaangevend. Geen enkel ander webinar platform biedt zoveel conversiemogelijkheden als OnlineSeminar. Bij leadgeneratie webinars is heldere, accurate, en direct bruikbare data essentieel.

Met elk webinar verzamelt u waardevolle informatie over uw doelgroep. Er zijn diverse contactmomenten waarop u uw doelgroep kunt bevragen. Voor het webinar (registratie), tijdens (poll vragen en chat) en na afloop (enquête en/of toets). U bent volledig vrij in de definiëring van uw vragen. Naast de informatie die u verzamelt aan de hand van uw vragen, registreert het OnlineSeminar platform eveneens informatie over het gedrag van uw deelnemers. Hoe lang waren zij bijvoorbeeld online? Voor welke webinars hebben zij zich aangemeld en welke webinars hebben zij daadwerkelijk bekeken? Het platform slaat alle gegevens op deelnemer niveau op. Met deze gegevens krijgt u inzicht op verschillende niveaus. Denk aan persoonsgegevens, gebruikersparticipatie, leadkwalificatie en kennisniveau. Een ongeëvenaarde eigenschap van de webinar software van OnlineSeminar. 

 

E-learning webinar

Met de toetsings- en automatische accreditatiemodule van OnlineSeminar kunt u personeel, franchisenemers, beroepsgroepen, studenten of andere doelgroepen eenvoudig en op grote schaal opleiden en trainen. Ook accreditatie voor permanente educatie behoort tot de standaard mogelijkheden van een e-learning webinar.

Een webinar is een efficiënt middel om kennis te delen. U bespaart niet alleen kosten, maar ook (reis)tijd. U geeft college aan enkele duizenden deelnemers tegelijk, vanaf één locatie. En uw administratie en nakijkwerk? Dat neemt onze webinar software van u over. Het e-learning webinar is namelijk een uitstekend middel om de opgedane kennis te toetsen. Wanneer u les geeft via een webinar, kunt u verschillende randvoorwaarden opstellen waaraan deelnemers moeten voldoen om te slagen. Zo kunt u een minimaal aanwezigheidspercentage opgeven, en naast de toetsmodule ook pollvragen inzetten als toetsinstrument. Bovendien beschikt u met de on demand versie van uw webinar direct over naslagwerk van uw lesstof. Ook deze webinar opname is interactief en daarmee inzetbaar voor toetsing en accreditatie. Deel uw on demand webinar en vergroot uw bereik!

U kunt onze toetsing en accreditatiemodule verschillend toepassen:

  • e-learning totaalplatform
  • online cursuspakket met toetsing en accreditatie
  • online PE-accreditatie
  • webinar integratie met offline leren

 

Webinar Interne en Externe Communicatie

Presenteer uw kwartaalcijfers of lanceer uw nieuwe productlijn in een gesloten webinar, dat alleen toegankelijk is voor genodigden. Deel op een veilige manier vertrouwelijke informatie, waar ter wereld uw werknemers, klanten, cliënten en andere stakeholders zich ook bevinden.

Interne Communicatie
Bij steeds meer organisaties zien we een intensivering van de communicatie tussen directie, management en medewerkers. Ook is er in toenemende mate behoefte aan meer interactiviteit. Daar waar interne communicatie voorheen vooral top-down plaatsvond, is tegenwoordig meer behoefte aan feedback vanuit de organisatie (bottom-up). Een webinar van OnlineSeminar is het ideale medium voor live, interactieve en bovenal transparante communicatie met uw medewerkers. Het is bovendien een uitermate efficiënt middel. Heeft u een decentrale organisatie met vestigingen op verschillende locaties? Met een webinar brengt u uw boodschap gelijktijdig over aan al uw werknemers en/of stakeholders. Daarnaast is een webinar een bijzonder effectief medium. De bereidheid van medewerkers om bedrijfsinformatie via video tot zich te nemen ten opzichte van geschreven documentatie is vele malen groter. U kunt een webinar inzetten voor bijvoorbeeld periodieke updates, maar ook voor trainingsdoeleinden. Met de on demand versie geeft u werknemers de gelegenheid om zelf het moment te kiezen waarop zij het webinar bekijken. Dankzij het interactieve karakter van de e-learning tool, kunt u medewerkers zowel live als on demand accrediteren.

Externe communicatie
Een van de belangrijkste webinar toepassingen is externe communicatie. Het informeren van de doelgroep, zowel B2C als B2B, is een belangrijke drijfveer om webinars in te zetten. Denk hierbij aan informatie over nieuwe producten of diensten. U krijgt de kans op persoonlijke wijze, direct in contact te treden met uw doelgroep. U bent niet langer louter de zender van de boodschap. U stelt uw doelgroep in staat rechtstreeks met uw organisatie, bijvoorbeeld in de persoon van uw CEO, te communiceren. Uitgangspunt hierbij is het creëren van een betrokken doelgroep. Is brand engagement een van uw strategische uitgangspunten? Dan is een webinar een uitermate geschikt middel om in uw marketingmix op te nemen. Daar waar u in contact treedt met uw doelgroep, genereert u warme leads. Dit is voor veel bedrijven dé beweegreden om een webinar te organiseren. Het OnlineSeminar platform slaat alle deelnemersdata op, zodat u na afloop goed geïnformeerd uw potentiële klanten kunt benaderen. Dat u beschikt over een schat aan informatie over deze doelgroep, ziet u vervolgens terug in het resultaat van uw sales.

B2B en B2C

Het webinar platform van OnlineSeminar is geschikt voor zowel B2B als B2C webinars. Zo biedt onze webinar software ook vele integratiemogelijkheden voor webinars binnen bedrijfsnetwerken.