Organiseer een webinar

Full-service webinar

Bij een full service-overeenkomst begeleiden wij u stap voor stap naar een webinar dat tot in detail is verzorgd. Wij zorgen ervoor dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Bij ieder webinar is technische begeleiding aanwezig, die voor en tijdens het webinar met u meekijkt en uw deelnemers helpt waar nodig. Direct na afloop bespreken we de verzamelde data met u, zodat u meteen inzicht heeft in de opbrengst van uw eigen webinar. Daarbij ondersteunen we u bij de communicatie rond uw webinar. Denk hierbij aan een op maat gemaakte uitnodiging voor het webinar in uw eigen huisstijl. Uw beoogde doelgroep wordt tevens op tijd herinnerd aan het webinar, zowel via e-mail als per sms.

Self-service webinar

Wilt u liever zelf een webinar organiseren? Ook dat kan. De webinarkosten zijn dan lager. Bovendien is het webinarplatform volledig webbased waardoor u de webinars zelfstandig online kunt voorbereiden, inrichten en uitzenden. Indien u meerdere keren per jaar een webinar wilt geven en ongelimiteerd wilt kunnen uitzenden, dan is het ook mogelijk een licentie af te nemen van het OnlineSeminar-platform.

In 3 stappen naar uw webinar

  1. Opzetten van uw webinar
  2. Uitzenden van uw webinar
  3. Van data naar conversie

 in slechts 7 stappen naar een optimaal webinar bij OnlineSeminar

Stap 1. Opzetten van uw webinar

1. Op het inboekingsformulier geeft u een datum, tijdstip en het aantal deelnemers aan. U maakt vervolgens gebruik van een door OnlineSeminar op maat gemaakte webinaromgeving. Deze en alle communicatie rond uw webinar is volledig in de huisttijl van uw organisatie.

2. Target uw doelgroep met gerichte marketingmiddelen. Om uw bereik te vergroten en deelnemers te werven, ondersteunt OnlineSeminar u hierbij. Bijvoorbeeld door banners voor uw social media kanalen te ontwikkelen.

3. Nodig deelnemers uit door uw unieke webinar-link te verspreiden via uw marketing kanalen (e-mail, social media, websites). U kunt ervoor kiezen om een webinar vrij toegankelijk of gesloten te maken. Deelnemers kunnen zich ook inschrijven via social media. Na aanmelding ontvangen alle deelnemers automatisch een reminder.

Stap 2. Uw webinar uitzenden

4. Als de opzet gereed is, kunt u uw webinar uitzenden. U kunt uitzenden vanuit onze studio’s in Amsterdam, onze mobiele studio op locatie, of uw eigen studio. Naast de presentator zijn er moderatoren aanwezig, die u zelf aanstelt. Zij behandelen de vragen die binnenkomen via de chat. Tijdens het gehele uitzendproces wordt u professioneel begeleidt door het productieteam van OnlineSeminar. Op het vooraf bepaalde tijdstip gaat de uitzending van start. Deelnemers hebben geen software nodig om het webinar te volgen.

5. Webinars worden live uitgezonden, maar u kunt er ook voor kiezen om een on demand versie beschikbaar te stellen. Daarmee kunt u uw opgenomen webinar achteraf delen met uw doelgroep. Ook maken we een webinar archief voor u aan met alle on demand webinars van uw organisatie.

Stap 3. Van data naar conversie

6. Elk webinar levert u een schat aan informatie op over uw deelnemers en het betreffende webinar. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het webinar verzamelt het OnlineSeminar platform namelijk een grote hoeveelheid data. Zo beschikt u na afloop over contactgegevens, participatiegraad, de complete chathistorie, clicks op call-to-actions, en antwoorden op polls en enquêtes.

7. Met de call-to-action buttons lumt u deelnemers van het webinar aanzetten tot een aankoop, informatieaanvraag, inschrijving voor een nieuwsbrief of een volgend webinar, het downloaden van een brochure, of een anderszins commerciële actie. Met de overige vergaarde data krijgt u de juiste inzichten om een nog beter beeld van uw doelgroep te krijgen en daarmee vervolgstappen te zetten voor uw bedrijfsvoering.