Terug Hulp nodig
31 keer bekeken

Gratis webinar: Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Zeer recent is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering openbaar geworden. Het doel van de wet is herstel en versterking van de natuur en het terugdringen van de stikstofuitstoot.

De wet zorgt voor:

- Resultaatverplichting - De neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden moet omlaag. Daarover zegt het wetsvoorstel dat de depositie van stikstof in 2030 zó laag moet zijn dat minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden dan op een veilig niveau zit.

- Maatregelen voor natuur en terugdringen stikstofuitstoot - Tot 2030 wordt €3 miljard geïnvesteerd in de natuur om deze te versterken en te herstellen. Alle sectoren nemen maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Hiervoor wordt tot 2030 € 2 miljard geïnvesteerd.

- Monitoring en bijsturing - De resultaten worden gemonitord, ook via tussendoelen. Er wordt bijgestuurd als dat nodig is, bijvoorbeeld als een tussendoel niet gehaald wordt.

- Vrijstelling voor de bouw - De uitstoot tijdens de bouw- en sloopfase is beperkt en tijdelijk. Tijdens deze fase krijgt de bouw daarom een vrijstelling. Zo krijgt de bouwsector gemakkelijker een vergunning voor bijvoorbeeld de bouw van extra woningen.

Tijdens het webinar op donderdag 5 november zal Ralph Frins u meenemen in de meest opvallende zaken uit het wetsvoorstel. Hij praat u bij over:

- wijzigingen in de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet

- stikstofdepositie die in 2030 op ten minste 50% van de voor stikstof gevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden niet meer de zogenoemde kritische depositiewaarde overschrijdt

- partiële vrijstelling van de vergunningplicht van artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming

- en andere belangrijke maatregelen

donderdag

5

november 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.